Публикувано на: 2019-07-30

След разпращането на писма за преминаване към Плюс Минус версия 7, получихме някои негативни коментари, породени от изградените с години навици за работа с версия 6, преди да са разгледани предимствата на версия 7.
В същото време новите клиенти, които не познават версия 6, харесват Плюс Минус 7 и го окачествяват като модерен и удобен софтуер.

Плюс Минус версия 7 се разработва от няколко години, с използването на най-съвременните софтуерни технологии и има един много добре премислен, съвременен и модерен потребителски интерфейс, отговарящ на най-новите тенденции.

Плюс Минус версия 7 не е просто един счетоводен софтуер или складов софтуер, а е съвременна ERP система на европейско и световно ниво, с изключителен потенциал за развитие.

Към Плюс Минус версия 7 освен стандартните модули - Счетоводство, Склад, Заплати и Производство, са разработени и много нови модули - Личен състав, CRM, Ресторант, Строителство, Митнически склад, Мобилен склад под Android, Акцизи, Връзка с онлайн магазини и т.н., които ще обявим допълнително, когато публикуваме обновения си сайт.

Има коментари и относно срока, който сме дали за преминаване към версия 7.

Той не е толкова по наше желание, колкото е съобразен с окончателното влизане в сила на Наредба Н-18, която задава нови и много рестриктивни правила за работа на софтуерите при продажби в брой.
Наредбата се отнася за всички фирми, продаващи в брой, в това число и за много голям брой наши клиенти.
Ние имаме регистриран в НАП като СУПТО по тази наредба модул POS към Плюс Минус 7. В процес на разработка и регистрация са и други наши модули, включително и за мобилни устройства под Android.
Разработката на подобни модули, изпълняващи всички изисквания на наредбата, връзката им по протокол с касовите апарати на различните производители, е изключително трудоемка и дълга работа, а регистрирането им в НАП е тежка и продължителна процедура.
Ние нямаме възможност да ги поддържаме в две различни версии.

Относно новите цени - клиенти, работили с Плюс Минус от много години, са наясно че цените на програмата не са повишавани поне от 20 години и даже напротив, по време на световната финансова криза след 2008 бяха силно намалени.
Въпреки това новите цени и новата схема на заплащане не означават непременно много по-висок разход:

 • не се заплаща първоначална цена за лицензите - спестява се значителна първоначална сума, особено при повече работни места от по-скъпите модули.
 • ако при необходимост се прекрати ползването на дадено работно място, а впоследсвие се възобнови, не е необходимо да се заплаща обновление или абонамент за пропуснатия срок, а просто се започва ново плащане, като получавате актуалната към момента версия.
 • освен отстъпката от 50% за всяко следващо работно място от даден модул, са предвидени и допълнителни отстъпки за клиенти с повече работни места, които са отразени в последните получени от тях проформи.

Ако се запознаете по-внимателно с версия 7, ще се убедите, че принципът на работа е аналогичен като във версия 6.

В модул Счетоводство екраните са същите като във версия 6 - журнал на операциите, журнал на документите, сметкоплан, аналитични признаци, валути, списък с документи, типови операции, банка - просто са с по-модерна визия.
Който не харесва белия фон на редовете в журнал на операциите и журнал на документите може да ги смени със стила им от версия 6, от меню Сервиз/Настройки/Счетоводство/Вид на журналите - pm6.
Принципът на работа с документите е абсолютно същият, какъвто е от първата версия на програмата - преди повече от 25 години:

 • в централната част е самият документ, който визуално е еквивалентен на стандартна бланка, отпечатана на хартиен носител;

 • в дясната част е контролния панел, който в ПМ7 е по-удобен и може да се скрива;

 • под документа са счетоводните операции, които се генерират автоматично (в ПМ6 са встрани от документа);
  В същото време работата с документи е значително по-удобна:

 • избор на контрагент или стока се прави директно от полетата на документа (в ПМ6 се минава през междинен екран), контрагент може да се избира по Булстат, а стока по код или баркод в същите полета;

 • нов контрагент може да се въведе директно в документа, като параметрите му се записват автоматично в екран Аналитични признаци;

 • с бутон “Изпрати” фактура може да се изпрати в PDF формат директно на email на контрагента без да се ползват други програми;

 • възможен е избор и обединяване на различни документи в един документ от контролния панел - например стокови или складови разписки във фактура и т.н.;

 • възможен е мигновен превод на английски (а впоследствие и на други езици) на документа за изпращането му на чуждестранни контрагенти;

 • контролния панел на документите има много повече възможности за настройки на отделните параметри на документа - ширини, наименования и видимост на колоните, точност на числата, ширина на целия документ, запомняне на отделни параметри от контролния панел (в ПМ6 това се правеше с отделен редактор към програмата);

 • в документите и настройките към тях са вградени много повече възможности - например ако в Плюс Минус 6 за обикновена фактура покупка, фактура с валута и търговска отстъпка, фактура за разпределение на транспортни разходи, застраховки или мито се използваха отделни фактури, в Плюс Минус 7 всичко това се прави в една фактура;

 • Значително е улеснена и работата с банковите операции - има автоматичен импорт на банкови извлечения от всички по-големи банки в страната. Значително е улеснено и обвързването на фактурите с плащанията по тях.

В модул Склад принципът на работа е същият както в Плюс Минус 6 с тази разлика че модулът е с по-модерна визия, повече възможности за настройка на екрана и правата на достъп, повече параметри към стоките, както и изображения към тях.
Разработен е документ Поръчка и справка за следене статусите на поръчките с много повече възможности, разработени са ценови правила към стоките, които спомагат за много по-прецизно определяна на цените към различните контрагенти.

Принципът на работа в модул Заплати е същият както в Плюс Минус 6, като екраните са с по-модерна визия, има повече и по-удобни справки, възможност за изпращане на криптирани фишове за заплати в PDF формат автоматично на email-ите на служителите, улеснена е възможността за създаване на различни шаблони на договори, допълнителни споразумения и други документи за личния състав.

Модул Производство е разработен изцяло наново, като е направен много по-удобен и интуитивен за работа.

В Плюс Минус 7 е запазен основният принцип на програмата - модулите са само логически разделени, работят в единна среда и ползват една и съща база данни.
Всеки документ, записан в един модул, веднага е достъпен във всички останали модули, документи и справки, които го ползват.
Това спестява много време и труд от двойното въвеждане на документи в програми, физически разделени на отделни модули (счетоводство и склад например), както и много грешки, породени от трансфер на данни между различни, понякога несъвместими модули;

Основният екран на програмата е проектиран за максимална производителност - менютата и бутоните заемат минимално място, като максимално място е оставено като работна площ - за документи и справки.
Отделните документи и справки излизат в отделни табове, което дава възможност за бързо превключване между тях.
Към всички основни модули има Табла, където в обобщен, графичен вид излизат по-важните данни от модула - данни за покупки или продажби, наличност по банкови сметки, платени и неплатени фактури, най-продавани стоки и т.н.
Това е много по-бърз и удобен начин за обобщен преглед състоянието на фирмата от управителя.

Работещите в мрежа и отдалечено през интернет ще забележат и увеличената в пъти скорост на работа и извеждане на справките.

Плюс Минус 7 има и много други предимства, които не могат да се изброят в една статия.
Между другото, при преминаването от 5 към 6 версия на Плюс Минус преди няколко години, които се различаваха леко като визия, също имаше подобни негативни коментари.
Всичко това е породено от изградени навици, а не от обективна преценка на възможностите и предимствата на всяка версия.