Публикувано на: 2018-07-17

Версията е достъпна за изтегляне, за клиенти със заплатен абонамент към месец Юли 2018 г.

Препоръчително е версията да се инсталира в директорията, в която е работено с Плюс Минус до момента. Преди да започне инсталацията на програмата е необходимо всички инсталирани преди това версии на Плюс Минус да бъдат затворени, вкючително и справки експортирани в Excel.

По-важните промени във версията са:

ТРЗ и личен състав Плюс Минус

  • Актуализирана е операция Обезщетения ДОО съгласно спецификация на файловете с данни от удостоверения Приложения №9, №10 и №11, в сила от 01.07.2018г.
  • Актуализирани са документите за временна неработоспособност и майчинство в раздел Документи - Парични обезщетения и помощи от ДОО, съгласно образци на НОИ в сила от 01.07.2018г.
  • Във връзка със създадената ал. 3 към чл. 9б от Наредба за работното време, почивките и отпуските в екран Отсъствие по график са добавени отсъствия: 04 Бременност и раждане; 34 Непл. отп. бременост и раждане; 35 Отпуск при раждане на дете – баща.
  • Актуализиран е Списъкът с длъжности и наименования, включени в НКПД съгл. Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01 - 149 от 26.02.2018 г.
  • Актуализирана е Справката за статистика - тримесечна, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Счетоводен софтуер

Актуализирани са Дневници по ДДС и Справка Декларация по ЗДДС, във връзка с изменението в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност в Държавен вестник брой 58 от 13.08.2018.