Планиране на бюджет с Плюс Минус

Публикувано на: 2024-01-26

Планирането на бюджета е важен процес, който помага на фирмата да управлява своите финанси ефективно и да постигне своите цели.

Чрез анализ на финансовите данни, прогнозиране на бъдещите приходи и разходи, както и определяне на приоритетите и целите на фирмата, планирането на бюджета спомага за вземане на решения и контрол върху финансовото състояние на фирмата.

За да се планира бюджет в счетоводен софтуер Плюс Минус е необходимо да се състава Бюджетен план в операция Планиране на бюджет.

Като предварителна настройка е необходимо да се добави Аналитична група и поданалитичност, която да отговаря за Бюджетния център, за който се касаят приходите и разходите.

Пример: Главна група БЮДЖЕТ:БЮДЖЕТЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ.

В планирането на бюджет следва да се въведат бюджетните центрове и планираните приходи и разходи за всеки от тях, заедно с аналитичните и синтетични сметки, на които трябва да отговарят, както и за какъв период се съставя планът.

Пример: Към бюджетен център с име БЮДЖЕТЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ се добавят следните очаквани разходи за период 01.01.2023-31.12.2023г:

  1. РАЗХОДИ:МАТЕРИАЛИ:ЕЛ.ЕНЕРГИЯ към сметка 601 и очаквана сума за периода на бюджетния план от 4000лв.
  2. РАЗХОДИ:МАТЕРИАЛИ:ВОДА към сметка 601 и очаквана сума за периода на бюджетния план от 1000лв.
  3. РАЗХОДИ:УСЛУГИ:ИНТЕРНЕТ към сметка 602 и очаквана сума за периода на бюджетния план от 600лв.

При въвеждане на счетоводни документи/операции за всеки от разходите, е необходимо да се избере същия аналитичен признак, който е попълнен при съставяне на бюджетния план.

Като допълнителен аналитичен признак задължително трябва да се избира бюджетният център, за който се касае прихода или разхода, като в посоченият пример това е БЮДЖЕТЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ.

Допълнителен АП може да се добавя, като в документите се добави колона Допълнителен АП от Настройка на колоните. За Типови операции / Мемориален ордер е достатъчно след избор на основния аналитичен признак, да се добави и допълнителният в същото поле за избор на Аналитичност Дебит или Аналитичност Кредит.

Планът може да се следи по дебитен или по кредитен оборот на бюджетния център, като може да бъде изготвен и проследяван в няколко варианта.

След като Бюджетният план бъде въведен, той се записва от бутон Запиши, като след това може да се преотвори от Журнал на документите.

Необходимо е в екран Документи (F4) да се добави Планиране на бюджет с тип БП и име на файла: budgetplan.pm

В програмата ще се вземат предвид всички документи и операции с избрани аналитични признаци и синтетични сметки от бюджетния план и за бюджетния център, чиято счетоводна дата е в периода, за който е съставен бюджетният план.

Изпълнението на бюджетния план може да се проследява от Справки / Бюджет в модул Счетоводство, като в поле Бюджет от падащо меню се избере планът, който да бъде изведен.

Справката дава информация за периода на плана, видът оборот, записаните варианти, както и каква част от бюджета е изпълнена към момента на извеждане на справката.