Особености при работа с приложения 9, 10 и 11 в Плюс минус

Публикувано на: 2024-02-21

Тази статия ще изброи някои от най-честите въпроси, при работа със софтуер за заплати Плюс Минус, свързани с приложения 9, 10 и 11 и техните решения.

Да разгледаме някои особени случаи и тяхното въвеждане в Плюс Минус:

Болничен за 45 дни преди раждане

Тук особеното е, че при въвеждане на отсъствието код 4 бременност и раждане програмата автоматично отваря приложение 10, а не 9. Често това създава объркване: как да се отвори приложение 9.

Ето как се въвежда в софтуера:

В менюто за отсъствия се избира код 4 бременност и раждане. Програмата автоматично отваря приложение 10 , където в поле Избор на приложение се избира приложение 9.

Застъпващи се болнични

Какво означава това? Въведен е болничен и преди изтичането му е издаден последващ на същото лице. При въвеждането на втория се получава един период на „застъпване“ на двата болнични.

С помощта на следния пример ще бъдат обяснени стъпките нужни да се въведат двете отсъствия и приложенията към тях както трябва в софтуера за заплати на Плюс Минус 7.

Пример:

Първият болничен е от 17.02 до 26.02, а вторият започва от 23.02 до 06.03. В менюто за отсъствия вторият болничен се въвежда от дата 27.02 като продължение на първия. В приложение 9 датите в полетата „в отпуск от…“ и „в отпуск до…“ се попълват така както са в болничния лист, тоест 23.02 до 06.03. Ръчно в раздел 1 на т. 9 в колона Работни дни дните се променят на броя, за които лицето ще получи обезщетение.

Връщане на работа на майка преди изтичане на майчинството

Не е рядка практиката майка да се върне по-рано на работа.

Съгласно чл. 54 от КСО майката получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл. 53, ако не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на детето.

Тогава от Справки / Личен състав / Издадени документи се отваря приложението 10, което е било подадено първоначално, и се попълва раздел 2 за променени обстоятелства. На Вид на подадените данни се оставя Представяне, а на Удостоверени / променени обстоятелства се избира Подаване на данни за раздел 2.

Важно! Нищо в раздел 1 не се променя.

За обезщетението за неизползвания отпуск се прави ново приложение 10, което се отваря ръчно от Документи/ Отпуски и болнични/ Приложение 10. В него на поле Парично обезщетение за се избира Неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 54 от КСО.

Как да формираме файл за НОИ със записаните приложения

След като приложенията бъдат записани в програмата следващата стъпка е да се формира файл за НОИ.

Това става от Операции/ Опис обезщетения ДОО.

Понякога във файла трябва да фигурира едно или няколко избрани приложения, а не всичките създадени за месеца. В тези случаи се натиска бутон За избраните документи.

Важно! На съобщението, което ще последва, се избира Cancel.

Щом файлът от софтуер за заплати Плюс Минус е готов остава само да се качи в сайта на НОИ.

Онлайн платформата на НОИ предоставя опцията за тестване на файл. Ако има грешка в него, ще излезе съобщение посочващо проблема.

Възможно е съобщението да е криптирано и за това допълнително на сайта на НОИ може да се открие и изтегли файл за Функционални изисквания, структура и формата на данни за приложение 9, 10 и 11.

Пътят до тази опция е Начало/ Е-услуги и справки/ Софтуер/ За разработчици на софтуер за изплащане на парични обезщетения от ДОО. Този файл представлява таблица, с която по-лесно могат да се дешифрират съобщенията за грешки от тестването.