Публикувано на: 2011-04-25

Осигурителният доход за страната за януари 2011 г. е 579,57 лв. – това обяви НОИ на интернет страницата си.

Забелязва се спад спрямо предходния месец декември с около 33лв, което всъщност е нормално, поради факта, че през декември се изплащат 13-ти заплати, както и други парични премии и бонуси. Средномесечният осигурителен доход за периода от 1.02.2010 г. до 31.01.2011 г. е 572,02 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през февруари 2011 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Осигурителният доход за януари 2011 от 579,57лв е с 30лв под определения среден осигурителен доход за 2011г., който е 609,86лв. По данни на НОИ месеците с най-нисък осигурителен доход са януари и февруари.

Заложените 609,86 са с 6,62% увеличение, спрямо средноосигурителния доход през 2010г., като основно перо в нарастването на осигурителния доход, са повишените осигурителни прагове.

Научете повече за софтуер за заплати Плюс Минус.