Ново обезщетение за бащите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст

Публикувано на: 2022-09-01

От 1 август 2022 г. се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, съгласно изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО).

В софтуер за заплати Плюс Минус приложения 10 и 11 са променени.

В приложения 10 и 11 е добавен нов вид парично обезщетение: отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 53ж от КСО.

В приложение 10 е добавена точка 3а, отнасяща се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2.

В приложение 11 е добавена точка 2а, отнасяща се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2.

До 14 септември 2022 г. включително в НОИ ще се приемат данни от старите образци на удостоверения, приложения 10 и 11 за изплащане на парични обезщетения.

В периода от 15 до 18 септември 2022 г. ще бъде преустановено приемането на данни от удостоверения.

След 18 септември 2022 г. ще се приемат само данни от утвърдените от управителя на НОИ образци на удостоверения (в сила от 01.08.2022 г.), независимо за кои периоди ще се отнасят.