Нови банкови сметки на НАП

Публикувано на: 2023-10-02

Националната агенция за приходите публикува на своя сайт новите банкови сметки, по които ще се извършват плащанията към приходната агенция от 2 октомври 2023 г.

Всяка от новите банкови сметки е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител.

Дружествата и гражданите ще плащат по определената за съответния вид задължение сметка, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление.

Можете да откриете информацията и на официалния сайт на НАП.

Новите сметки на НАП са имплементирани в официалната версия на софтуер за Заплати Плюс Минус от 2 октомври 2023 г.