Настройки на Gmail за работа с Плюс Минус

ERP система Плюс Минус предлага опции за изпращане на фактура директно на e-mail адрес на клиента и автоматично изпращане на фишовете на e-mail адресите на служителите.

Публикувано на: 2023-02-15

ERP система Плюс Минус предлага опциите за изпращане на фактура директно на e-mail адрес на клиента и автоматично изпращане на фишовете на e-mail адресите на служителите.

Ако e-mail адресът, от който ще се изпращат фактурите или фишовете за заплати е в Gmail, е необходимо да се направят предварителни настройки освен на Плюс Минус и на Gmail.

Задаване на настройки на Gmail:

Стъпка 1: Проверете дали IMAP е включен

 1. Отворете Gmail пощата си.
 2. Кликнете горе вдясно върху Настройки/ Преглед на всички настройки.
 3. Кликнете върху раздела Препращане и POP/IMAP достъп.
 4. Изберете Активиране на IMAP достъпа в секцията IMAP достъп.
 5. Кликнете върху Запазване на промените.

Стъпка 2: Проверете дали Потвърждаване в две стъпки е включено

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Изберете Сигурност в навигационния панел.
 3. Под Влизане в Google изберете Потвърждаване в две стъпки/ Започнете сега.
 4. Изпълнете стъпките на екрана.

Стъпка 3: Генерирайте парола за достъп през приложение

 1. Отворете профила си в Google.
 2. Изберете Сигурност.
 3. Под Влизане в Google изберете Пароли за достъп през приложение.
 4. В долната част на екрана кликнете върху Избор на приложение и изберете Друго (персонализирано име). Въведете Plusminus и след това Генериране.
 5. Ще получите паролата за достъп през приложение. Тя представлява код от 16 знака в жълтата лента на устройството ви. Тази парола трябва да въведете в Плюс Минус.
 6. Докоснете Готово.

Задаване на настройки на ERP система Плюс Минус:**

Изберете Сервиз/Настройки/E-mail и въведете необходимите данни. Примерни настройки:

Server: smtp.gmail.com

Port: 465

Connection security: SSL/TLS

Username: pm@gmail.com

Password: yerjvpuejltveezp

From: pm@gmail.com