Публикувано на: 2011-05-15

На 13.05.2011 на сайта на НАП беше публикувана актуализация на програмен продукт за генериране на обр. 1 и 6. Направени са следните промени –

1. Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр.3.

2. Добавени са нови поредни номера на ОИК на осигурителя от 01.04.2011.

3. Премахнат е контрола върху ЕИК на осигурителя, когато е 10 цифри.

4. За вид осигурен 93 е заложено да се въвежда в кл.12.1, 12.2 и 12.3. Също така е заложен минимален праг на осигуряване 330 лв.

5. Добавена е възможност за импортиране на данни от досовските версии на НАП за генериране на декларации образец 1 и 3.

Прочетете повече за софтуер за заплати Плюс Минус.

Източник www.nap.bg