Работа с Мобилен склад Плюс Минус

Работи на всички смартфони и таблети, подходящ за разносна търговия, инвентаризация на големи обекти, мобилни продажби, поръчки, проверка на наличности.

Публикувано на: 2023-08-30

Мобилен склад Плюс Минус - Стартиране на приложението

Модул Мобилен склад на Плюс Минус епредназначен за работа със смартфони, таблети и други мобилни устройства независимо от вида на операционна им система (iOS, Android, Windows и др.).

Мобилен склад Плюс Минус

Мобилен склад Плюс Минус

Необходимо е единствено наличието на Internet и във всеки един момент въведената информация в приложението се изпраща към основната база данни.

За работа с мобилното приложение на потребителите на Плюс Минус се предоставя отделен сериен номер и подробни стъпки за регистрация, които се получават по имейл.

Веднага след регистриране може да се започне работа с модул Мобилен склад. Всичко, което трябва да се направи е да се стартира браузър от мобилно устройство или таблет и да се въведе линка за достъп до приложението.

Достъп до приложението ще имат ограничен брой потребители в зависимост от заплатената абонаментна такса.

Акаунтът на потребителя в приложението и неговата роля се задават от компютър, на който е инсталиран програмен продукт Плюс Минус (от меню Сервиз / Права на достъп). Всяка настройка може да бъде различна, давайки на потребителя достъп само до информацията, която трябва да вижда и с която да оперира.

Потребителят в модул Мобилен склад работи с цялата информация за наличности, контрагенти и документи от модул Склад Професионал на Плюс Минус като връзката между двата модула е в реално време.

Приложението не създава собствена база с данни за артикули, а използва вече създадена в модул Склад Професионал на Плюс Минус.

Затова след стартиране на приложението през браузър е необходимо да се посочи фирмата и обекта, с чиято номенклатура и информация ще се оперира.

Мобилен склад Плюс Минус - Издаване на документи

С помощта на модул Мобилен склад на място при клиентите във всеки един момент мобилните търговци могат бързо и лесно да издават фактури, касови бележки, складови разписки; да събират заявки и да приемат рекламации директно от мобилното си устройство или таблет.

Модулът се свързва директно със сървъра на програмен продукт Плюс Минус и по този начин въведените в него документи стават видими и достъпни до всички потребители в общата базата данни в реално време веднага след като бъдат записани.

Мобилен склад Плюс Минус - Документи

Мобилен склад Плюс Минус - Документи

За повишаване на скоростта на въвеждане и за по-голямо удобство артикулите в документите могат да бъдат добавяни чрез сканиране на баркод маркера им. Това се осъществява директно с камерата на смартфона или таблета и по този начин се избягва необходимостта от закупуване на допълнителен баркод скенер.

За целта е достатъчно да се избере бутона за сканиране на баркод в документите и посредством камерата на мобилното устройство да се прочете баркода от етикета на стока. Артикулът автоматично ще се добави в бланката на документа с количество 1 (с изключение на теглови баркод). След сканиране на баркода на даден артикул се издават звукови сигнали (само под Android), в зависимост от това дали стоката е намерена или не.

Други начини за добавяне на артикулите са: чрез бутон за търсене по код или чрез избор от списък с наличности. Добавена възможност и за автоматично зареждане на всички стоки от избран обект (обособения мобилен склад) и прехвърлянето им към друг (централния склад) като опцията е налична само в документ Складова разписка.

Във всички документи контрагентите се добавят чрез избор от предварителен списък като има възможност за търсене по име или булстат. Нов клиент може да бъде добавен директно в приложението от операция Партньори или при въвеждане на документ. Приложена е възможността от складовия и счетоводен софтуер на Плюс Минус за бързо добавяне на контрагент само чрез въвеждане на ЕИК и автоматично извличане на данните му.

В документите за продажба се прилагат всички ценови политики (отстъпки, фиксирани цени и др.), предварително зададени като ценови правила в складовата програма Плюс Минус, валидни за контрагентите.

В документите могат да бъдат приемани различни видове плащания: в брой, по сметка, с карта, с ваучер или смесени. При продажба в брой може да бъде издаден фискален бон.

Издадените документи могат да бъдат изтеглени, принтирани или изпратени по email, Viber, WhatsApp, Messanger и др. до клиентите. При необходимост документи могат да бъдат редактирани или изтрити от справка Журнал.

Мобилен склад Плюс Минус - Справки

Чрез мобилното приложение Мобилен склад на Плюс Минус търговците имат постоянен достъп до фирмената база даннии винаги получават актуална информация в реално време с помощта на следните справки:

  • Наличност –представя информация за наличните количества на артикулите към момента в избрания обект (централен склад, мобилен склад и др.) заедно с техните цени и допълнителни параметри;

  • Журнал – показва всички издадени документи за избран период по избран критерий като има възможност те да бъдат преотворени, редактирани, отпечатани и изпратени;

  • Клиентско табло – извежда обобщена информация за всички издадени документи за продажба, получените плащания по тях и стойността на неплатените документи за избран клиент и период. Добавена възможност за бързо издаване на документ за продажба чрез копиране на данни от вече записан;

  • Каса – показва всички получени и / или направени плащания и наличните парични средства в касата на мобилния търговец (конкретния потребител в приложението) за деня или за избран период;

Мобилен склад Плюс Минус - Допълнителни настройки

Мобилен склад Плюс Минус - Настройки

Мобилен склад Плюс Минус - Настройки

В зависимост от различните нужди на потребителите е добавена функционалност, с която могат да се правят допълнителни настройки относно изгледа и начина на работа с мобилното приложение.

За целта се избира опция Настройки от основното меню в приложението (във формата на три черти).

Стартира се екран разделен на различни области, в зависимост от приложението на настройките.

Допълнителните настройки включват:

  • изглед на екрана с артикулите – дава се възможност за промяна на данните, които да са видими: избор дали по подразбиране артикулите да се извеждат структурирани в групи или по имена; кой вид цена да се вижда (цена на дребно, на едро, цена 1 и др.); дали да са винаги видими филтрите по име, код и / или баркод; възможност за извеждане на снимките към артикулите (добавени в модул Склад Професионал) и др.;

  • начина на въвеждане на данните в документите – създава се възможност за добавяне и / или премахване на допълнителни функционалностив документите като: възможност за работа с партиди (ръчен или автоматичен избор), с ценови правила и последна цена за партньор, с теглови баркод; дали да се затваря екрана при избор на стока при търсене по код, баркод или от списък; избор на броя на знаците при извеждане на количество, цена и сума; дали да се записват индивидуалните настройки в документите; избор на най-подходящата камера за сканиране на баркода и др.

Всички конфигурирани настройки са приложими само на конкретното устройство и браузър.

Мобилен склад Плюс Минус - Стартиране на приложението

Мобилен склад Плюс Минус - Издаване на документи

Мобилен склад Плюс Минус - Справки

Мобилен склад Плюс Минус - Допълнителни настройки