Публикувано на: 2011-04-25

Добавени са 4 нови поредни номера на минимални осигурителни доходи по основни икономически дейности с приетите промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Промяната е обнародвана в Държавен вестник брой 32 от 19 април 2011 година и влиза в сила от 1 април 2011 година. Пореден номер Икономически дейности НКИД Наименование на икономическата дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти 1 2 3 4 5 6 7 77. Q 86 без 86.1 Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 500 440 330 78. Q 86.1 Дейност на болници (само за началник – клиника/отделениe) 800 79. Q 86.1 Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант) 580 540 540 80. S 94.91 Дейност на религиазни организации (само на енорийски свещеник) 307

Направени са промени и в някои от съществуващите минимални прагове: 1. В ред 69 е добавено уточнение след думите „СОЦИАЛНА РАБОТА” текста „(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)” 2. В ред 70 след думата „болници” е добавен текста „(без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”. 3. В ред 77 след думите „с нестопанска цел” се добавя „(без енорийски свещеник)”.

Научете повече за счетоводен софтуер Плюс Минус.