Компенсации за електроенергия

Публикувано на: 2021-12-23

Във връзка с изпълнението на Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия е предвидена сума, която да послужи като облекчение.

Сумата, с която ще се обезщетяват небитовите потребители не е с включено ДДС.

Чрез посочената компенсация се намалява дължимата за плащане сума от небитовите крайни клиенти.

Според чл. 26, ал. 2, т. 2 от ЗДДС данъчната основа не следва да се променя със сумата на компенсацията.

Изплащането на компенсациите не изисква клиентите да подават заявления или да предприемат други действия.

Получената от доставчик фактура се въвежда в счетоводен софтуер Плюс Минус по следния начин:

  • От помощното меню с Настройки се включва отметка Компенсация ;
  • В шаблона на документа сумата на компенсацията се нанася ръчно на ред Компенсация (под Сума по фактура) и автоматично се преизчислява крайната сума за плащане;
  • В таблицата със Счетоводни операции автоматично се създават счетоводни статии за компенсацията.

За въвеждане на фактура продажба за електроенергия с компенсация в програмен продукт Плюс Минус:

  • В поле Опции в документа е добавена отметка Компенсация , с избора на която, облекчението се добавя във фактурата.

Сумата на компенсацията се попълва ръчно в полето Компенсация в шаблона на фактурата. По този начин се намалява сумата за плащане по документа.

  • Компенсацията, която се записва във фактурата създава допълнителни счетоводни статии, които при необходимост могат да бъдат редактирани.

Пример: Към клиент се издава фактура продажба за електроенергия. В документа е попълнена услуга Електроенергия със сумата от 2000лв.и ДДС от 400лв. Крайната сума по документа е 2400лв. Върху сумата от 2400лв. се попълва компенсация от 110лв. Крайната сума за плащане от клиент е 2290лв.

Стойността, с която документът се записва в Журнал на документите е Сумата за плащане с приспаднатата компенсация. В дневници по ДДС данните, които постъпват са с пълната данъчна основа и ДДС спрямо документ, без да се взема предвид компенсацията.