Какво е ERP система

ERP идва от английското Enterprise resource planning. Какво е ERP система - функции, научете повече от тук от Плюс Минус.

Публикувано на: 2022-12-10

Да се отговори набързо на въпроса какво е ERP система е трудно. Затова в следващите редове ще обсъдим по-подробно темата какво е ERP система.

Най-общо казано, това е софтуер за управление на ежедневните дейности на бизнеса.

В изброяването какво е ERP система ще влязат дейности като счетоводство, доставки, управление на проекти, управление на риска, операции по веригата за доставки, човешки ресурси, бюджетиране, прогнозиране и планиране на бизнес дейностите.

В следващите редове ще намерите повече информация, която ще отговори по-подробно на въпроса какво е ERP система.

Какво е ERP система – функции

Какво е ERP система

Какво е ERP система - научете повече!

Когато говорим за това какво е ERP система, добре е да започнем от името.

Абревиатурата ERP идва от английското Enterprise resource planning и самото име до голяма степен може да ви ориентира какво е ERP система. В превод на български то означава „планиране на ресурсите на предприятието“.

За да може да осигури подобна дейност, ERP системата работи едновременно с множество платформи, касаещи всички дейности в предприятието – човешките ресурси, финансите, доставките, продажбите, счетоводството и др.

Когато мислите за това какво е ERP система, представете си място, където да намерите цялата необходима информация за компанията в текущия момент.

За да обогатим отговора на въпроса какво е ERP система, трябва да кажем, че платформата следи свободния поток на комуникация между различните области на бизнеса и дава възможност за отчитане и достъп до данните в реално време.

Едно от най-големите предимства на това какво е ERP система е, че може да се използва като център за всички данни на компанията, до която могат да имат достъп различни отдели.

Това помага не само за координирането на работата между отделите, но и за управлението и планирането на бизнеса по възможно най-адекватния начин, при това без загуба на време за събиране и подреждане на информацията.

Какво е ERP система – функции