Какво е ERP система предимства

Какво е ERP система – възможност за комуникация между отделите. Какви са предимствата на ERP система - научете сега от Плюс Минус.

Публикувано на: 2022-12-12

Какво е ERP система – обща база данни

Обща база данни е доста общ отговор на въпроса какво е ERP система, но отразява до голяма степен същността на системата.

Тя е специално проектирана структура, която не толкова съдържа, колкото използва обща база данни, която се получава от много места в предприятието.

Това е интерфейс, който обединява отделните системи, използвани в различните отдели на компанията.

Да, различните отдели могат да използват различни модули, в зависимост от дейността со , но в една ERP система въведените в отделните модули данни се записват в обща база данни, съвместими са помежду си, достъпни са и могат да се използват от останалите модули на системата.

Какво е ERP система – възможност за комуникация между отделите

Какво е ERP система предимства

Какво е ERP система предимства - разгледайте!

Когато говорим за това какво е ERP система, задължително трябва да споменем, че тя дава възможност на различните отдели в компанията да комуникират помежду си и да споделят информация.

Това е особено важно за големите компании, където отделите са достатъчно големи сами по себе си и работят сравнително самостоятелно.

В отговора на въпроса какво е ERP система ще включим информацията, че тя събира информация, данни и актуални състояния от всички системи в предприятието, за да ги предаде към останалите, които да ги използват при нужда.

Това позволява на компанията да функционира значително по-адекватно, тъй като всеки отдел може да използва необходимата му информация от другите отдели на мига, в реално време.

Какво е ERP система – обща база данни

Какво е ERP система – възможност за комуникация между