Какво е ERP система мнения

Какво е ERP система - този тип системи се появяват за пръв път през 1913 година. Какво е ERP система - мнения, научете повече тук от Плюс Минус.

Публикувано на: 2022-12-13

Какво е ERP система – началото

Този тип системи се появяват за пръв път през 1913 година, когато инженерът Форд Уитман Харис създава хартиена система за прогнозиране на производството, наречена economic order quantity (EOQ).

Тази система има малко общо с това какво е ERP системата днес, но е началото на този начин на мислене.

Тя се използва десетилетия наред, докато през 1964 година се появява модернизиран вариант, в който концепцията за EOQ вече се комбинира с компютър под името material requirements planning (MRP).

Двайсетина години по-късно се появява втора версия на MRP, която доста се доближава до това какво е ERP системата днес.

В този софтуер има модули за производство като покупки, сметки за материали, планиране и управление на договори.

През 80-те години на 20-ти век развитието на компютърните технологии води до разширяване на възможностите на тази система и в нея вече влизат дейности извън производството като финанси, личен състав, взаимоотношения с клиенти.

До 1990 година вече се вижда доста по-ясно това какво е ERP системата днес.

Какво е ERP система – 90-те години на 20-ти век

През 90-те години софтуерът все повече се доближава до това какво е ERP системата днес.

Какво е ERP система мнения 1

Какво е ERP система предимства - научете повече!

Проблемът по това време е нуждата от огромен и скъп хардуер, който да стартира софтуера и да съхранява данните.

Появява се и нуждата от персонализиране на същността на това какво е ERP системата, за да отговаря на конкретните нужди на отделните бизнеси и това повишава още повече разходите, тъй като се появява нужда от софтуерни консултанти и обучения.

Става ясно, че това какво е ERP системата по онова време не е наистина достатъчно за бизнеса.

Тя трудно се сработва с интернет, не отговаря на съвременните изисквания за сигурност и е непригодна за новите технологии като смартфоните например.

Затова с времето системата се модернизира, като се прехвърля в облак и се сработва със съвременните технологии.

Какво е ERP системата на Плюс Минус

Разбира се, това какво е ERP системата на Плюс Минус не се различава от най-доброто, което можете да имате днес.

Какво е ERP система мнения 2

Какво е ERP система предимства - разгледайте!

  • Какво е ERP система с модул Финанси – този модул позволява да наблюдавате, управлявате и използвате цялата финансово-счетоводна информация.

  • Какво е ERP система с модул Склад – той позволява да управлявате наличности, да подавате заявки, бързо да издавате и приемате стока.

  • Какво е ERP система с модул Заплати – с него можете автоматично да изчислявате и отчитане всички стандартни форми на заплащане.

  • Какво е ERP система с модул Личен състав – той дава възможност да довършите всички дейности по управлението на човешките ресурси.

  • Какво е ERP система с модул Производство – този модул ще ви помогне да оптимизирате производствените процеси, като разпределяте адекватно задачите с цел да оптимизирате работата на служителите. Ще можете и лесно да определите себестойността на продуктите, като проследявате детайлно производствения процес и разходите по него и по суровините.

  • Какво е ERP система с модул Строителство – той ще ви помогне да извършвате бързо и лесно всички важни дейности от планирането до отчитането на строителните обекти.

  • Какво е ERP система с модул Продажби – тъй като продажбите са важни за всеки бизнес, този модул е изключително ценен, тъй като позволява да автоматизирате всички продажби във физическите и онлайн магазините.

  • Какво е ERP система с модул CRM – той позволява да организирате и подобрите значително работата си с клиентите.

Какво е ERP система – началото

Какво е ERP система – 90-те години на 20-ти век

Какво е ERP системата на Плюс Минус