Публикувано на: 2020-01-12

 1.  ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС.
 2. Вид, наименование и адрес на обекта.
 3. Наименование и версия на софтуера.
  • Наименование на СУПТО: PLUS MINUS POS
  • Версия на СУПТО: 7
 4. Номер на софтуера от списъка на НАП.
  • Номер от списъка на НАП: 22
 5. Наличие на интернет свързаност в обекта.
 6. Лице, от което е закупен софтуерът:
  • Вид: лице, производител на софтуера;
  • ЕИК: 175140782
  • наименование / имена: ПЛЮС МИНУС
 7. Вид инсталация
  • Локална
  • Локална мрежа
  • Друго – ако се работи в мрежа през Интернет
 8. Дата на инсталация / инициализация.
 9. Лице, извършило инсталацията / инициализацията.
  • Имена
  • Представител на:
   • Производител
   • Дистрибутор
   • Оторизирано лице
   • друг (пояснение)
 10. Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера. * В подпапка data на програмата в локална версия, в подпапка data на сървъра при работа в мрежа
 11. Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс, различен според ползваната технология: * IP адрес
 12. Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс: * Друг - HTTPS
 13. Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс: * DirectAccess при локална версия * Local Network при работа в мрежа
 14. Наличие на договор за поддръжка на софтуера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя по договора за поддръжка.
 15. Фискални устройства, свързани към софтуера – индивидуални номера на ФУ.
 16. Нефискални печатащи устройства, свързани към софтуера – по видове, брой и предназначение.
 17. Свързаност на използвания софтуер с други модули и / или програмни системи – складово стопанство, счетоводен софтуер, други – посочват се с наименование, версия, лице, от което са придобити, и начало на използването им (месец, година).
 18. Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins) - посочват се наименование, версия, наличие на оторизация от производителя / разпространителя на софтуера.
 19. Когато софтуерът не разполага с функционалност за изпълнение на изискванията по т.16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – информация за системата / модула, в който тя е реализирана, и адрес на обекта, в който може да бъде достъпвана от органите по приходите.
 20. Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект - дата.
 21. Преустановяване на извършването на дейност в търговския обект - дата.
 22. Диапазон на номерацията на УНП при свързаност на едно ФУ с повече от един СУПТО в търговски обект.

Прочетете интересна информация за нашия софтуер за магазин Плюс Минус.