Интегрирана информационна система - видове

Видове интегрирана информационна система според интеграцията. Какви са те, можете да научите тук от Плюс Минус

Публикувано на: 2023-05-26

Интегрирана информационна система - видове 1

Интегрирана информационна система - видове - научете повече!

Въвеждането на интегрирана информационна система означава да обедините в едно всички самостоятелни компоненти или информация, съхранени в различни подсистеми и програми, които използвате в бизнеса си.

Когато имате интегрирана информационна система, данните от всяка подсистема се съхраняват на едно място и се споделят бързо и лесно между потребителите.

Това често изисква от фирмите да изградят персонализирана архитектура или структура на приложения, които да помогнат за обединяването на вече съществуващи хардуери и софтуери.

Видове интегрирана информационна система според интеграцията

Самият метод на интеграция в една интегрирана информационна система може да бъде различен и изборът се основава на нуждите на бизнеса и типа на употреба на системата.

Ето какви видове интегрирана информационна система могат да съществуват според метода на интегриране.

Интегрирана информационна система с вертикална интеграция

Тук несвързаните подсистеми се обединяват на база на функционалностите си.

В такава интегрирана информационна система всеки елемент или „слой“ предава информация към по-горно ниво.

Това ускорява процеса на интеграция, тъй като се използват само няколко доставчици, партньори и разработчици.

Това е най-бързият начин да се създаде интегрирана информационна система, но често изисква и най-големи инвестиции.

Интегрирана информационна система с хоризонтална интеграция

Интегрирана информационна система - видове 2

Интегрирана информационна система - видове - свържете се с нас

Този метод е известен и като „шина за корпоративни услуги“ (ESB).

В такава интегрирана информационна система подсистемите са присвоени за комуникация към други подсистеми и така намалява броят на интерфейсите, свързващи се към ESB, до един.

Това намалява разходите за интеграция и дава гъвкавост, която позволява на бизнеса да се разширява.

Интегрирана информационна система с интеграция от точка до точка

Този тип интеграция се нарича още „звезда“ и свързва една подсистема с друга в общата интегрирана информационна система.

Например, отделна счетоводна система може да проследява финансите; система за уеб анализ може да управлява трафика на уебсайта; система за управление на ресурсите на клиентите (CRM) ще интегрира Salesforce.

В зависимост от организационните нужди, данните от всяка система могат да бъдат изтеглени и комбинирани чрез общата интегрирана информационна система.

Интегрирана информационна система с общ формат на данните

Когато данните в една интегрирана информационна система са с общ формат, това позволява на бизнеса да прехвърля бързо и прецизно данни и насърчава автоматизацията на процесите.

Този метод е създаден, за да се избегне нуждата от адаптер за всеки процес на конвертиране на данни към или от други формати на приложения в общата интегрирана информационна система.

За да се осъществи интеграцията, се използва интеграция на корпоративно приложение, което позволява трансформираните данни на една система да бъдат приети от друга система.

Популярен пример за общ формат на данни е преобразуването на пощенски кодове в имена на градове чрез сливане на обекти от едно приложение или база данни в друго.

Научете повече за erp система.

Видове интегрирана информационна система според интеграцията

Интегрирана информационна система с вертикална интеграция

Интегрирана информационна система с хоризонтална интеграция

Интегрирана информационна система с интеграция от точка до точка

Интегрирана информационна система с общ формат на данните