Изчисляване на работна заплата – започнете с данните на служителите

За коректно изчисляване на работна заплата, трябва да разполагате с всички необходими данни за служителите си – възраст, прослужено време, длъжност, изработени часове и др.

Публикувано на: 2023-02-27

Невъзможно е да направите коректно изчисляване на работна заплата, ако не разполагате с всички необходими данни за служителите си – възраст, прослужено време, длъжност, изработени часове и др.

Всеки специалист по човешки ресурси е наясно какви данни са необходими, но за правилното изчисляване на работна заплата важно е също да са въведени коректно и да се актуализират навреме.

Изчисляване на работна заплата с интегриране на данни

При изчисляване на работна заплата е необходимо да се имат предвид и работните графици и присъствените форми и другите документи за доказване на изработените часове.

Това е единственият начин да се направи коректно изчисляване на работна заплата, но е наистина трудоемко да се прави на ръка.

Затова препоръчваме воденето на формите и самото изчисляване на работна заплата да се прави чрез специализиран софтуер, в който могат да се интегрират всички данни за съответния служител и да се получат прецизни изчисления.

Изчисляване на работна заплата, ведомости и фишове

Когато всички сметки по изчисляване на работна заплата са готови, се приготвят прецизно ведомостите и фишовете.

Погрижете се служителите да получат фишовете си – те са необходими, за да могат те да разберат заплащането си.

Начини за изчисляване на работна заплата

Изчисляване на работна заплата функции

Изчисляване на работна заплата функции - разгледайте!

Има няколко начина за изчисляване на работна заплата, които се използват в различните компании. Те се различават не само като технология, но и като скорост и прецизност на обработката.

Най-старият и бавен начин за изчисляване на работна заплата е ръчно. Това означава буквално с лист хартия и молив в ръка.

Такъв метод е напълно неприемлив за по-големи компании, тъй като е много бавен, съществува риск от допускане на твърде много грешки в самото изчисляване на работна заплата, а и е наложително служителят, който извършва дейността, да следи постоянно промените в законите и разпоредбите, за да бъде наистина ефективен и прецизен.

Вторият начин за изчисляване на работна заплата е с използване на електронни таблици.

Факт е, че в тях сумирането на изработените часове и автоматичните пресмятания с предварително заложени формули позволяват самото изчисляване на работна заплата да стане доста по-бързо.

И все пак в таблиците в повечето случаи данните се въвеждат на ръка, което е трудоемко, и се изискват постоянни промени във формулите, за да отговарят на променените изисквания.

Такова изчисляване на работна заплата може да бъде извършено качествено само от квалифициран служител, който има опит с програмата и умее да актуализира правилно формулите.

Разгледайте още: софтуер за заплати

Изчисляване на работна заплата с интегриране на данни

Изчисляване на работна заплата, ведомости и фишове

Начини за изчисляване на работна заплата