Програма за изчисляване на заплати Плюс Минус

Програма за изчисляване на заплати - оферти и пакети от Плюс Минус! Научете повече информация за изчисляване на заплати - оферти и пакети тук!

Публикувано на: 2022-09-30

Софтуерът за заплати Плюс Минус е внимателно разработен така, че да оптимизира и автоматизира процесите по изчисляване на заплати.

С него можете да направите автоматично изчисляване на заплати на неограничен брой служители, като използвате шаблони по ваш избор, и да създавате неограничен брой документи.

Програмата за изчисляване на заплати се актуализира автоматично в съответствие с всички нови разпоредби и закони, така че можете да сте сигурни, че извършва адекватно и правилно изчисляване на заплати във всеки един момент.

Изчисляване на заплати оферти 1

Изчисляване на заплати оферти - разгледайте!

Тъй като програмата се интегрира в модул Счетоводство, можете да автоматизирате осчетоводяването, като зададете предварително шаблон с операции.

Програмата за изчисляване на заплати може също така автоматично да изготви файлове към институциите и банките, с които работите.

Софтуерът за изчисляване на заплати предлага отчети за възнаграждения, осигуровки, обезщетения, запори, отпуски, които ще ви помогнат да анализирате и планирате работните дни и отсъствията на служителите си.

Можете лесно да променяте данните на служителите, както и да делегирате различни права за достъп на различните потребители на програмата за изчисляване на заплати.

Програмата позволява да заключите данните за отминали периоди, за да избегнете бъдеща промяна на данните или грешки.

Пакети софтуер за изчисляване на заплати Плюс Минус

Изчисляване на заплати оферти 2

Изчисляване на заплати оферти - свържете се с нас!

В зависимост от големината на вашия бизнес, в Плюс Минус предлагаме 4 различни пакета софтуер за изчисляване на заплати, които могат да обслужват до 10, до 50, до 250 и над 250 служители. Всеки един от тях осигурява няколко полезни функции като:

  • Издаване на образци за пенсиониране, молби, заповеди, споразумения, служебни бележки, трудови договори, удостоверения и др.
  • Автоматично изчисляване на трудовия стаж.
  • Създаване на графици за отпуски.
  • Създаване на декларации за НАП, описи за изплащане на обезщетения за НОИ, платежни за осигуровки, превеждане на заплати по карти, автоматично разпращане на фишове и др.

Професионал и Предприятие са двата пакета за обслужване на най-голям брой служители. Освен обичайните функции за изчисляване на заплати, те предлагат още:

  • Поддържане на много фирми.
  • Делегиране на персонализирани права на различните потребители.
  • Автоматично изчисляване на запори, графици, почасово плащане.
  • Софтуерът за изчисляване на заплати Предприятие изчислява сделно плащане и щатно разписание.
  • Работа в мрежа.
  • Справки за почасово заплащане.

Разгледайте: софтуер за заплати.

Пакети софтуер за изчисляване на заплати Плюс Минус