Публикувано на: 2011-05-31

През 2011 година бяха приети много почивни дни, което породи често задаване на въпроса за заплащане на труда положен на официални празници.

Това са общо 12 дни за цялата година, за които все повече се пише, че излизат много скъпо на страната. Според някои икономисти 1 почивен ден изяжда около 0,1% от брутния вътрешешен продукт на страната.

Освен налагащия се престой, който особено силно засяга производставата има още една причина поради, която бизнеса има право да е недоволен - заплащането на извънреден труд. Работодателите, които не могат да си позволят престой, заплащат от двойни до четворни заплати. Кога се заплаща двоен и кога четворен надник - ще е въпросът, който ще разясним в настоящата тема, базирайки се на запитвания отправени към МТСП.

Според Кодекса на труда - положения труд на официални празници се заплаща с увеличение.

Работата през дните на официални празници на работника (служителя) се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Според Кодекса на труда положеният извънреден труд също се заплаща с увеличение.

Увеличението в повечето случаи предварително е уговорено между работника и работодателя, но не може да е по-малко от:

- 50 на сто - за работа в работните дни;

- 75 на сто - за работа в почивните дни;

- 100 на сто - за работа в дните на официални празници;

Когато не е уговорено друго, посоченото увеличение се изчислява върху възнаграждението, определено с трудовия договор.

От описаните по-горе увеличения на заплащанията става ясно, че са на лице 2 положения - работа на официални празници и извънреден труд на официални празници.

Първия случай се отнася за лица работещи по график, на които им се пада да работят на празничен ден. Втория случай е за лица, които извънредно са извикани на работа в дни обявени за официален празник.

Когато е налице, работа по график на официален празник - се заплаща възнграждение в двоен размер, а когато се работи извънредно на официален празник се заплаща възнаграждение в четворен размер.Това е така, защото обичайното възнаграждение за работа на официални празници е най-малко удвоеният размер на уговореното възнаграждение. Ако обаче трудът е извънреден, възнаграждението се изчислява върху удвоения размер за работа на официални празници. Т.е. (при извънреден труд) нормалното възнаграждение за работа на официален празник, което е равно най-малко на две надници, се увеличава с най-малко 100 на сто.

Ще разгледаме няколко примера, за да покажем нагледно как се изчислява възнаграждението при положен труд на официален празник.

Пример 1_:_ Служител с 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица и възнаграждение от 1000 лв., който е бил с 21 работни дни е работил и извънредно 8ч. на официален празник. За месеца той ще получи:

Основно месечно възнаграждение                                                                    1000 лв.

възнаграждение за 1 работен ден при 8 часа продължителност         47.62 лв.

За работа на официален празник

(1000 лв. : 21 дн.)                                                                                     47.62 лв.

Увеличение за извънреден труд на официален празник

(47,62 + 47,62лв. х 100 %)                                                                             95.24 лв.

ОБЩО:                                                                                                     1190.48 лв.

Пример 2_:_ Служител с 8-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време и основно месечно възнаграждение 1000лв, през месец с 21 работни дни, е отработил 24 смени по 8 часа, от които 12 смени от 6 до 14 часа, 7 смени от 14 до 22 часа и 5 смени от 22 до 06 часа, като на 3-ти март е работил смяна от 6 до 14 часа.

Отработени дни и часове:

Месечна норма работни часове (21 дн. х 8 ч.)                                      168 ч.

Отработени дневни часове (между 06 - 22 ч.)

19 дн. х 8 ч.                                                                                     152 ч.

Отработени нощни часове (меж­ду 22-06 ч.)

5 дн. х 8 ч.                                                                                       40 ч.

Превърнати нощни часове в дневни

40 ч. / 7 * 8                                                                                       45.7 ч.

Всичко отработени часове                                                                  197.7 ч.

Извънреден труд (197.7 ч. - 168 ч.)                                                     29.7 ч.

Изчисляване на възнаграждението, за текущия месец:

Основно трудово възнаграждение                                                       1000 лв.

Възнаграждение за работа на официален празник

(1000 лв. : 21 дни)                                                                              100 лв.

Основно възнаграждение за извънреден труд

(1000 лв. : 168 ч. х 29,7 ч.)                                                                  176.79 лв.

Увеличение за извънреден труд

(176,79 лв. х 50 %)                                                                               88.40 лв.

Допълнително възнаграждение за нощен

труд (40 ч. х мин. 0,072 лв.)                                                                   2.88 лв.

ОБЩО:                                                                                             1368.07 лв.

Тъй като в случая, лицето работи по график и в деня на официален празник, му се пада да работи, за този ден му се полага двойно възнаграждение!

Т.е., ако едно лице работи по график с основно възнаграждение 1000лв при 20 работни дни - и по график му се пада да работи на официален празник, за този ден ще получи освен полагащите му се 50лв надник, още 50лв. за официален празник - т.е. 100лв дневно възнаграждение.

Ако едно лице работи на 8 часов работен ден, 5 дни в седмицата с основно възнаграждение 1000лв при 20 работни дни - и работи на официален празник, за този ден ще получи освен полагащите му се 50лв надник, още 50лв. за официален празник и 50+50 - 100лв за извънреден труд - т.е. 200лв дневно възнаграждение.

С други думи, нормалното възнаграждение за работа по график на официални празници е двойна надница. Ако обаче трудът, положен на официален празник, е извънреден, тоест не е било предвидено в графика работникът (служителят) да е на работа, за този труд възнаграждението е четворна надница.

Работодателят следва да издаде писмена заповед, с която да разпореди чий труд е извънреден и колко часа да продължи извънредната работа. Това се съобщава най-малко 24 часа предварително. Освен това той е длъжен да води книга за извънредния труд.

Независимо дали работодателят е спазил изискванията на закона за формата и процедурата на възлагане на извънредна работа или не, щом работникът (служителят) се е трудил извънредно на официален празник, следва да му се плати увеличено възнаграждение в четворен размер.

Вижте още полезна информация за софтуер за заплати Плюс Минус.