Публикувано на: 2019-07-30

Централният процесор на компютъра е компонентът, който опеределя дали компютърът е 32 или 64-битов.

Съществените разлики са в това, че 64-битовите операционни системи имат много по-голям капацитет за обработка на данни. Това им дава възможност да извършват повече калкулации  наведнъж и за по-кратко време,  за разлика от 32-битовите системи.

Много важна разлика между 32 и 64-битовите операционни системи е оперативната памет (RAM), която са способни да адресират. 32-битовите операционни системи имат възможност теоретично да адресира само до 4GB RAM, без значение колко памет е монтирана физически в компютъра. Голяма част от тази памет е заета от операционната система,  вградена видео карта, BIOS, USB aдаптери, PCI карти и всевъзможни други хардуери и софтуери, които са инсталирани на компютъра.

При 32-битова операционна система за Плюс Минус 7 теоретично не би останало повече от 2 GB памет. В същото време Windows разпределя паметта на програмата неравномерно, като зарежда отделните части в различни дялове на оставащата оперативна памет.

Плюс Минус 7 е модерно приложение, което използва вграден браузер, който също заема голяма част от оперативната памет.

Плюс Минус 7  използва част от оперативната памет за cаche, както и използва структури във формат xml и json, които при parsе-ване изполват много оперативна памет.
По тази причина в 32-бит ОС не е сигурно, че може да бъде заделена достатъчно оперативна памет, особено когато се работи с големи бази данни. В този случай решението би било да се ограничи искуствено ползването на оперативна памет до възможния минимум, както това е направено във версия 6, за да е сигурно че програмата ще може да работи на стари и слаби компютри, с произволен хардуер и софтуер, инсталирани на тях.

Плюс Минус версия 7 е съвременна, мощна ERP система, разработена с използването на най-новите софтуерни технологии и не би било нормално да бъде ограничаван до използването на хардуера и операционните системи от преди повече от 15 години. Затова е взето решение Плюс Минус 7 да се предлага само за работа под 64-битова операционна система.

От 2001 година насам се поддържа 64-битова версия на Windows XP. През 2009 година повечето нови компютри по подразбиране се предлагат с вградена 64-битова операционна система.

През последните няколко години много софтуерни и хардуерни компании не разработват продукти, които да се поддържат от 32-битови операционни системи.