Защо да изберете програмен продукт Плюс Минус и как да поръчате?

Плюс Минус ERP е интегриран, модерен и лесен за използване програмен продукт за цялостно управление на бизнеса.

Публикувано на: 2022-10-24

В днешни дни, когато технологиите се развиват с непрестанни темпове, добрият софтуер е не просто удобство, а задължителен минимум без който фирмите трудно ще се развиват, конкурират и оцеляват в динамичната бизнес среда.

Нарастващата дигитализация и свързаност на икономическия свят принуждава фирмите все по-често да търсят добър софтуер, с който да следят надеждно базата си с данни и при отклонение от желаната цел или прогнозираните резултати да може да реагират бързо, адекватно и с минимални разходи.

Обединяването на цялата информация в един софтуер значително ще съкрати времето за реакция при възникнали неблагоприятни условия като грешки или непредвидени увеличени разходи и във всеки един момент ще подпомогне изясняването на главната картина.

Защо да изберете програмен продукт Плюс Минус?

Плюс Минус ERP е интегриран, модерен и лесен за използване програмен продукт за цялостно управление на бизнеса. ERP системата е автоматизирана, с над 30 години опит в областта на икономическия и бизнес софтуер и предлага отлични решения за ефективно планиране на ресурсите и бизнес процесите.

С помощта на Плюс Минус ERP ще може да интегрирате всички важни елементи от управлението във фирмата като счетоводство, финанси, човешки ресурси, продажби и производство в една обща система. Обобщената информация ще спомогне по-лесното й анализиране, а от там и вземането на по-добри решения.

Въвеждането на информация в един от модулите автоматично ще се отрази и в останалите. Това ще намали вероятността от грешки при многократното въвеждане на еднаква информация в няколко модула.

Множеството функционалности на програмата ще помогнат на фирмите да работят по-ефективно и ще им спестят много ресурси, най-ценният от които е времето.

Различните модули на програмата могат да се използват както поотделно, така и в комбинация за максимално удовлетворение на клиента, който ще има информация за състоянието на компанията в реално време и това ще го подпомогне във вземането на важни стратегически и оперативни решения.

Основните модули в цялостната ERP система на Плюс Минус са следните:

 • Модул Счетоводство – използвайки неговите автоматизирани процеси лесно може да управлявате всички финансово-счетоводни дейности на фирмата;

 • Модул Склад – позволява да следите в реално време всички наличности в склада и да оптимизирате управлението на процесите по прогнозиране и планирането им;

 • Модул Продажби – с негова помощ може да автоматизирате продажбите си във физическите обекти, както и онлайн продажбите, и това да доведе до по-качествено обслужване на клиентите;

 • Модул Заплати – позволява лесно да отчитате работните заплати във Вашата компания и е съобразен изцяло с трудовото законодателство на Република България;

 • Модул Личен състав – допълва модул Заплати и е свързан основно с подробно водене на досие на всеки служител;

 • Модул Производство –спомага оптимизирането на производствените процеси на фирмата като улеснява планирането и проследява всеки един етап от производството;

 • Модул Строителство –включва всичко необходимо за ценообразуване, планиране и отчитане на строителни обекти и изготвяне на строителни анализи;

 • Платформа за онлайн магазин – с нейна помощ Вие може сами да създадете онлайн магазин без да са Ви необходими специфични познания за това;

 • CRM – с негова помощ ще може да проследите индивидуалните нужди на потенциалните клиенти и да удовлетворите максимално техните потребности, за да ги превърнете във Ваши настоящи клиенти, а на един по-късен етап - и във Ваши лоялни клиенти;

 • Специализирани модули –работят в комбинация с някой от основните ни модули.

По-подробна информация относно продуктите на Плюс Минус може да намерите на нашия сайт в раздел Продукти и раздел Цени.

Някои от основните предимства на Плюс Минус ERP са:

 • Плюс Минус ERP се инсталира лесно, не изисква закупуване на скъп хардуер и с нея може да започнете работа веднага;

 • Пълна автоматизация и неограничена аналитичност – автоматично могат да се начислят амортизации, да се осчетоводят заплати, да се изведат годишни отчети и др. Допустима е и неограничена йерархия на аналитичните признаци;

 • Редакция и справки за произволни периоди – има възможност за редакция и изтриване на операции и документи, както и извеждане на справки в произволни периоди включително и за такива, които включват различни месеци и години. Има и опция за заключване на период, с която се забранява промяна на данни за месеци и години, които са приключени;

 • Права на достъп – в някои модули е възможно да се контролират и ограничат правата на достъп с цел превенция от злоупотреба с фирмени данни;

 • Отдалечен достъп – има възможност за отдалечен достъп при работа в мрежа, при която всеки клиентски компютър може да достъпи до обща база данни чрез интернет по IP адрес;

 • Софтуерът се използва на абонаментен принцип, т.е. за платения период, без да се изразходват допълнителни средства за закупуване на лицензи. Право на клиентите ни е да избират какви продукти да използват, за колко време, дали и как да ги подновяват и променят. Плюс Минус предлага отлично съотношение цена/качество и в това ще се убедите и Вие, ако решите да ни се доверите;

 • Клиентите ни използват отстъпка от 50% за всяко следващо работно място от даден модул/пакет с изключение на модул POS и модул Продажби. Ползват отстъпка и от цената при предплащане за годишен абонамент;

 • Смяна на компютър , която може да е поради ремонт, счупване, кражба или др. не се таксува допълнително;

 • Измененията в законодателството и нормативната база се отразяват навременно в програмния продукт и новите версии се изпращат на всички настоящи клиенти на Плюс Минус , независимо дали са заплатили месечен или по-дългосрочен абонамент;

 • Плюс Минус предлага поддръжка по интернет, e-mail или телефон до един час месечно по въпроси, свързани със закупените програмни продукти;

 • Съвместимост с други софтуерни решения – един от най-често използваните ни специализирани модули е Импорт на документи, който е предназначен за импорт от външни програми към Плюс Минус на счетоводни и складови документи;

 • Доработки – има различни по големина фирми с различни по вид дейности и това е причината да не съществува готово софтуерно решение, което изцяло да покрива всички клиентски изисквания. Затова Плюс Минус ERP има възможност да се адаптира към нуждите на своите клиенти чрез допълнителни доработки като например конкретна справка, която клиентът желае да извежда в системата и която ще оптимизира неговата работа.

Как да поръчате програмен продукт Плюс Минус?

В сайта ни в раздел Цени може да разгледате нашите модули и пакети, както и техните цени при предплащане за година и месец. Абонаментите се заплащат месец за месец, а не от дата до дата. С бутон Сравни може да сравните функционалностите на еднофирмените и многофирмените варианти на модулите.

Ако сте избрали модул/пакет може да направите поръчка като пишете e-mail на sofia@plusminus.com и той трябва да съдържа: данни на фирма/ФЛ, избрани модули/пакети, период за плащане и от кога желаете да използвате програмата.

След обработката на имейла ще Ви изпратим проформа фактура. След като получим и осчетоводим плащането, ще Ви изпратим и фактура за продажба, заедно с линкове за изтегляне на програмата и инструкции за инсталирането и регистрирането й.

Безплатен софтуер за Фактуриране

От сайта ни може да изтеглите нашия Безплатен софтуер за Фактуриране , с който има възможност да създавате, разпечатвате, експортирате в PDF формат и изпращате на e-mail следните документи: Фактури за покупки и продажби, Дебитни и кредитни известия, Приходни и разходни касови ордери, Платежни нареждания към физически, юридически лица и към бюджета.

Тези документи могат да бъдат трансферирани директно в Счетоводен софтуер и Складов софтуер Плюс Минус.

Презентация на програмни продукти на Плюс Минус

Ако изпитвате затруднения в избора си на модул/пакет може да заявите безплатна презентация , с която да Ви покажем с какви документи, операции и справки разполага програмния продукт, който Ви интересува или да го закупите за 1 месец , за да го изпробвате сами и да се уверите в отличните му функционалности.

Заявка за презентация или въпроси относно поръчката и продуктите може да отправяте на телефон 0700 15 000 или e-mail sofia@plusminus.com.

Разгледайте: erp система, crm система, безплатна програма за фактуриране.

Защо да изберете програмен продукт Плюс Минус?

Основни модули на Плюс Минус

Основни предимства на Плюс Минус

Как да поръчате програмен продукт Плюс Минус?

Безплатен софтуер за Фактуриране

Презентация на програмни продукти на Плюс Минус