Публикувано на: 2011-04-25

След 26 февруари всяко плащане над 15 000 лв. трябва да се извърши задължително чрез банков превод или внасяне по платежна сметка. Това важи и тогава, когато произтича от договор, сключен преди влизането в сила на новата разпоредба, според указание на министъра на финансите за прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Нормативният акт беше обнародван на 22 февруари 2011 г. и влезе в сила три дни след това. Целта на указанието на министъра на финансите е да подпомогне органите по приходите и да внесе допълнителна яснота за единното прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Законът предвижда забрана и на плащания под 15 000 лв., когато те са част от договор, чиято обща стойност надхвърля или е равна на прага от 15 000 лв., което означава, че дори и плащанията да се разделят на няколко части всяка на стойност под 15000лв, няма да могат да бъдат заобиколени нормите. Освен чрез банков превод, сумите над 15 000 лв., ще могат да се внасят и по платежна сметка. Ще могат да се използват и услуги на пощенските оператори или системата Easypay , а не само на търговски банки.

В указанието са предвидени случаи, в които няма да се взема предвид ограничението. Според нормите за плащания в брой ограниченията няма да се отнасят за теглене и внасяне на пари в брой от и в собствени платежни сметки. Прагът от 15 000 лв. няма да се взема предвид и при оперирането със сметки на недееспособни лица, както и на съпрузи и роднини по права линия.

В закона за предвидени и други изключения, като например за операциите, извършвани от БНБ. При неспазване на забраната за големи плащания в брой са предвидени строги санкции, физическите лица са заплашени от глоба в размер на 25% от стойността на транзакцията, а за фирмите - 50% имуществена санкция. При повторно нарушение пък глобата ще бъде двойна.

Тук можете да прочетете повече за счетоводен софтуер Плюс Минус.