ДУК - правна формулировка и въвеждане в Плюс Минус

Работа с цени за работници, материали и механизация, допълнителни начисления и ценоразпис за механизация в софтуер за Строителство Плюс Минус.

Публикувано на: 2023-09-15

Договорът за управление и контрол се сключва в писмена форма от името на дружеството. С този договор дружеството урежда отношенията си с управителя.

Съдържанието на ДУК не е изрично предвидено в закона. Страните могат свободно да го определят, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. В съдържанието на договора могат да се намират предмета му както сумата му и срока му.

С договора могат да бъдат отбелязани правата и задълженията на дружеството и на управителя. Посочени в него могат да бъдат и основанията за прекратяването му и също така и други условия, ако има такива.

В софтуер за заплати Плюс Минус празен Договор за управление и контрол може да се отвори от Документи/ Договори/ Договор за управление.

Документът представлява бланка, която се попълва и записва в програмата. Съдържанието му не променя картона на служителя и не влияе на информацията в справки различни от справката за издадени документи.

Важно: В картона на лицата работещи на Договор за управление и контрол ръчно се избира вид осиг. 10. Ако лицето е работило на друго право-отношение преди това, служителя се копира и в новия картон ръчно се избира вид осиг. 10.

Записан Договор за управление и контрол може да бъде намерен в Справки/ Личен състав/ Издадени документи. Чрез тази справка дадения документ може да бъде изтрит или отворен отново за промяна или печат.

Създаването на нова бланка на Договор за управление и контрол е възможно през Документи/ Договори/ Редактор на документи. Тук може да бъде избрана основната бланка на документа и по нея да бъде правена промяна.

Преди ползването на редактора е силно препоръчително запознаването със съдържанието на помощното меню в тази опция на програмата, което излиза с бутон F1.

Важно: При записа на променената бланка в менюто Данни за шаблона, което излиза след бутон Запиши, задължително се променя съдържанието на полета Име и Файл за да не се загуби оригиналната бланка на Договор за управление и контрол в програмата. Типът задължително си оставя същия.