Публикувано на: 2011-06-01

Файлът на декларация образец №1 съдържа данни за осигуряването на лицата, като се формира отделен запис на всяко едно лице поотделно. При необходимост за корекция или заличаване на данните от декларацията, се формира запис само на лицето, за което правим съответно корекция или заличаване, а не се подават данните отново на цялата фирма.

Съдържанието, срока, начинът и редът на подаване на декларация образец № 1 е регламентиран в Наредба № Н-8.

Код корекция – К се подава:

-          при коригиране на вече подадена декларация. Това означава, че може да правите корекция само, когато има потвърждение от НАП, че декларацията ви е приета с основни (редовни) данни.

-          при изплатени за минал период възнаграждения, за които се дължат осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. В този случай, освен коригираните данни се попълват всички останали реквизите с данните от подадената от преди това декларация.

Когато за един и същи месец, осигурителят е подал за едно лице повече от една декларация, и след това иска да коригира някоя от тях, първо се подава една заличаваща и след това нова декларация с редовни данни. С код корекция „К” не се коригират данните в т.2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2).

След приемането на коригираща декларация, може да се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.

След заличаваща декларация, която изтрива всички подадени декларации за лицето се подава само нова с редовни данни. При подаване на заличаваща декларация се попълва буква „З”.

В софтуер за заплати Плюс Минус, коригираща декларация се формира от меню Операции / Декларации обр.1 и 6 / Декларация 1, като се избере Коригиращи данни – Само за маркираните.

Заличаваща декларация се формира от меню Операции / Декларация обр.1 и 6 / Декларация 1 – Заличаващи данни - Само за маркираните.

За да маркираме лицата, които искаме да ни влязат в декларацията слагаме отметка пред името и отново избираме от меню Операции, съответно корекция или изтриване – само за маркираните.