ДДС за книги, бебешки храни и пелени

С промени в ЗДДС, ставка 9% за книги, бебешки храни и пелени става постоянна.

Публикувано на: 2022-12-21

С промени в ЗДДС, ставка 9% за книги, бебешки храни и пелени става постоянна.

Намалена ставка (9%) се използва в случаите, описани в чл.66а от ЗДДС.

Преди 23.12.2022, в чл.66а беше посочено единствено „настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната". В параграф 15д от ПЗР на ЗДДС пък беше описано, че до 31.12.2022 ставката по чл.66а се прилага и при доставка на книги, доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, доставка на храни, подходящи за бебета и малки деца, доставка на бебешки пелени, доставка на обща туристическа услуга по чл.136 от ЗДДС, доставка на услуга за използване на спортни съоръжения.

В ДВ 102/23.12.2022 са публикувани изменения в чл.66а от ЗДДС, според които ставката от 9% остава постоянна и за :

  • доставка на книги (вкл. учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), периодични печатни издания (вестници и списания), които са различни от публикации, изцяло или основно предназначени за реклама, или които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание

  • доставка на храни, подходящи за бебета или малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

Според изменението на ЗДДС от ДВ 102/23.12.2022 (парагр.15д о ПЗР на ЗДДС), ставката по чл.66а (9%) ще се прилага до 31.12.2023 за следните доставки:

  • доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги

  • доставка на обща туристическа услуга по чл.136 от ЗДДС

  • доставка на услуга за използване на спортни съоръжения

Как ставката на ДДС се въвежда в счетоводен и складов софтуер Плюс Минус

В счетоводен софтуер и складов софтуер Плюс Минус, ставката по ДДС се избира:

  1. В документите, в поле Данък:

При фактури продажби и касови продажби, в които има артикули с различни ДДС ставки (напр.9% и 20%), се включва отметка Смесена сделка. В появилите се полета (Дан.основа 9%, Дан.основа 20%, Дан.основа 0% по гл.3 от ЗДДС, Дан.основа ВОП и осв.дост) се попълват съответните данъчни основи.

При фактури покупки, в които има артикули с различни ДДС ставки (напр.9% и 20%), в поле Данък се избира С право на частичен ДК. В появилите се полета се избират съответните данъчни основи.

  1. В документите, от Настройки на колоните може да се включи отметка пред ДДС%. Така, на всеки ред с артикул, се появява колона ДДС%. Колоната се попълва с 9 или 20, в зависимост от приложимата ставка ДДС за артикула.

  2. В складов софтуер Плюс Минус, в екран Обекти, ДДС ставката може да се посочи в параметрите на всяка стока, в поле ДДС % (по подразбиране в полето е заложено 20, но може да се промени на 9, ако за стоката се прилага ДДС ставка 9%). По този начин, при избиране на стоката във фактура продажба, касови продажби, касова бележка и др., стоката се зарежда автоматично с посочената ДДС ставка. Във фактура покупка, за да се изведе автоматично посочения ДДС% в склада, предварително трябва да се включи отметка Прилагане на ДДС % от склад.