Особености при подаване на информация за дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в Декларация 6 за 2014

Публикувано на: 2014-01-13

От 2014 година влизат в сила промените в Наредба H-8 относно дължимият ДОД по чл. 42 от ЗДДФЛ: - Подава се с нов вид на плащане – 8 - Декларацията се подава от подава от 1-во до 25 число на месеца, следващ месеца, през коѝто данъкът е удържан или, през коѝто са направени частичните плащания в случаите на чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ. - т.9 – Месец и година- попълват месецът и годината**,** през коѝто данъкът е удържан , или през коѝто са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал.6 от ЗДДФЛ. - т.18 – Дата на изплащане/начисляване- датата на последния календарен ден от месеца, посочен в точка 9 **От 2014 г. в Плюс Минус видът плащане за  дължимия ДОД се избира ОТДЕЛНО.**

1. Когато заплатите за даден месец са изплатени през следващия: например Заплатите за месец  Декември са изплатени на 10 Януари

От падащото меню се избира: Вид на плащането: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ. Като дата на Плащане/Начисляване се задава 10.01.2014 Влизат данните от месец: (yyyymm): 201312 Д6 ще се генерира с вид на плащането 8. , Месец и година 01.2014, Дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 Тази декларация следва  да се подаде от 01 до 25 Февруари

2. Когато заплатите за даден месец са изплатени през текущия: например Заплатите за месец  Януари са изплатени на 31 Януари

От падащото меню се избира: За начислените осигуровки: Вид на плащането: Заплати Изплатени, дата на Плащане/Начисляване 31.01.2014, Влизат данните от месец (yyyymm): 201401 За удържания ДОД: Вид на плащането: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ. Като дата на Плащане/Начисляване се задава 31.01.2014 Влизат данните от месец: (yyyymm): 201401 Д6 ще се генерира с две колони: В първата: вид на плащането 5. , Месец и година 01.2014, Дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 Във втората: вид на плащането 8. , Месец и година 01.2014, Дата на изплащане/начисляване 31.01.2014 Тази декларация следва  да се подаде от 01 до 25 Февруари

3. Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, и работодателят не е изплатил пълния им размер до 25-о число на следващия месец.

Например за Месец Януари е изплатен Аванс на 10. Януари, а окончателната заплата е изплатена на 27 Февруари. За месец Януари е генерирана Авансова ведомост. За удържания ДОД: Вид на плащането: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ в случаите на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ Като дата на Плащане/Начисляване се задава 10.01.2014 Влизат данните от месец: (yyyymm): 201401 Д6 ще се генерира**: вид на плащането 8.** , Месец и година **01.2014,** Дата на изплащане/начисляване **31.01.2014. Като сума ще влезе изчисления ДОД върху изплатения аванс.** **Тази декларация следва  да се подаде от 01 до 25 Февруари.**

За изплатените на 27.02. възнаграждения ще се генерира нова Д6 за ДОД с разликата за довнасяне. Тя следва да се подаде от 01 до 25 Март.