Публикувано на: 2011-05-14

От 1 октомври 2009 г. всеки търговски обект за продажба на течни горива трябва да подава в НАП данни от дневния отчет на всяка фискална памет от електронната система с фискална памет (ЕСФП), работеща в обекта. Промените са предвидени Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. Задължението се отнася за всички обекти за продажба на течни горива, независимо от големината и местоположението им. Данните от дневния отчет се подават по електронен път до края на следващия ден в ТД на НАП по регистрация на лицето. За целта е необходимо всеки търговец, задължен да представя такава информация да се снабди с универсален електронен подпис.

Основните мотиви за тази нормативна промяна са облекчаване дейността на бизнеса в областта на документиране на продажбите в търговските обекти, въвеждане на спешни краткосрочни мерки за защита на фискалния интерес в областта на отчитане на продажбите на течни горива и същевременно повишаване на възможността за ефикасен и бърз контрол от страна на органите на НАП. Очакваният ефект е отчитане от страна на търговците на течни горива на действителни обороти, съответно санкциониране на лицата, които не отчитат реално извършените продажби.

За улеснение потребителите на програмата при регистране на дневните обороти, екипа на Плюс Минус създаде за тази цел специален документ “Дневен отчет”. Чрез този документ могат да се генерират данни за:

- откриване, закриване или промяна на данните за търговски обект;

- отчитане на дневния оборот от всеки обект.

Файловете се генерират съобразно утвърдените параметри и изисквания в Приложение №16 към чл. 39, ал. 7 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти. Документа е окомлектован с подробно описание на начина и последователността на работа.

Научете повече за складов софтуер Плюс Минус.

ВНИМАНИЕ! Всички клиенти, които желаят да ползват документ “Дневен отчет” за отчитане продажбите на течни горива следва да се обърнат за подробна информация към обслужващия ги офис.