Публикувано на: 2011-11-30

Уведомяваме всички клиенти на Плюс Минус, които ползват програмния продукт на НАП за обхващане на данни за Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и Декларация обр. 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ версия 3.05 от дата 03.10.2011, че в него има грешка в броя работни дни за месец ноември.

Зададени са 23 вместо 22 работни дни.

По тази причина при тестване се отхвърлят данни за Декларация образец 1 за лица, чиито осигурителен доход е равен на минималния доход за длъжността, както и такива които ползват отпуск поради бременност и раждане или за отглеждане на дете.

За целта на страницата на НАП има публикуван файл (Пач  файл към програмния продукт под Windows), който трябва да се изтегли и инсталира, за да се коригират грешките на тестващата програма.

Данните за Декларация  1, генерирани от софтуер за заплати Плюс Минус, са коректни - проблема е в тестващия софтуер, разпространяван от НАП.

Прочетете интересна информация и за нашата CRM система