Публикувано на: 2012-02-27

В счетоводен софтуер Плюс Минус е разработена възможност за генериране на xml-файл с данните от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и подаването му по електронен път. По този начин се избягва повторното им попълване в On-line системата на НАП.

Накратко стъпките, които трябва да направите са следните:

1. След като счетоводната година е вече приключена, избирате от меню Отчети - опцията  Годишни декларации.

2. Избирате с мишката – ГДД по чл 92 от ЗКПО и програмата автоматично попълва декларацията.

Внимание – след като декларацията се изведе огледайте всички страници. Има данни, които  трябва да бъдат попълнени ръчно! Това става, като се позиционирате на полето, което ще редактирате и кликнете с десен бутон на мишката. Отваря се допълнително екранче, в което попълвате вашите данни. Полетата, в които трябва да се сложи отметка, отбелязвате директно в полето с ляв бутон на мишката или по гореописания начин.

3. За улеснение на потребителите към декларацията са направени проверки. С натискането на бутона в началния екран, програмата прави проверка за задължителните полета, които трябва да бъдат попълнени и при открити грешки, извежда списък с тях.

4. След като данъчната декларация е попълнена коректно се натиска бутон Експорт НАП. С натискането му се стартират отново проверките към декларацията, за да се избегнат евентуални грешки. Ако бъдат намерени такива – извежда списък с тях, при което има 2 възможности – да се премине въпреки грешките към записване на файл, или да се върнем и да ги отстраним, след което отново да натиснем бутона Експорт НАП.

5. Записаният файл се намира в подпапка exports в директорията на Плюс Минус. Заглавието се формира автоматично от програмата и съдържа – БУЛСТАТ на фирмата, година, дата на съставяне.

6. Последната стъпка е прикачването на този файл в системата на НАП и подаването му с електронен подпис.