Възстановяване на шаблон на трудов договор след актуализация на програмата

Публикувано на: 2023-08-23

Минималните реквизити, които трябва да съдържа трудовият договор са регламентирани в Кодекса на труда и допълнителните разпоредби към него.

Освен тях, в него могат да се уреждат и други условия, специфични за дейността на фирмата.

Нов шаблон на трудов договор

Бланка на трудов договор може да бъде стартирана от софтуер за заплати или софтуер за личен състав Плюс Минус. В нея са заложени минималните реквизити, но е предвидена възможност за създаване на нова бланка.

За целта, се стартира Редактор на документи от меню Документи / Договори в модул Заплати или от меню Документи в модул Личен състав.

За да се създаде нов шаблон, е необходимо в поле Шаблон , в настройките на редактора, да се избере Трудов договор и да се кликне бутон Отвори.

На екран се зарежда бланката на договора. В нея се нанасят необходимите промени и се избира бутон Запис от настройките на редактора.

Стартира се екран Данни за шаблона. В него е необходимо да се променят данните в полета Име и Файл.

Файлът трябва да бъде различен от TD, TD1, TD2, TD3 и TD4, защото в програмата вече съществуват шаблони с тези файлове.

След попълване на полетата се избира бутон Запис.

При стартиране на документ Трудов договор, в падащото меню Шаблон ще се изведе и името на новия шаблон.

Файлът с новия шаблон се записва в инсталационната директория на програмата, в подпапка docs / html с името попълнено в поле Файл и разширение .html.

Също така автоматично, се променя и файл files.json, който се намира в същата директория.

Файлът files.json трябвада се копира в нова папка.

След всяка актуализация на програмата, новите шаблони изчезват от падащото меню на документ Трудов договор в програмата.

За да се възстановят, е необходимо копираният файл да се постави отново винсталационната директория на програмата, в подпапка docs / html.

Ако се пропусне копирането на файла и се направи актуализация на програмата, с която новите шаблони изчезнат, е необходимо да се следват стъпките описани в примера.

Пример: В програмата е създаден нов шаблон на трудов договор с Име : ТД Фирма ЕООД и файл : TD10.

Инсталира се нова версия на Плюс Минус. При стартиране на документ ТД, в падащото меню Шаблон липсва новият шаблон: ТД Фирма ЕООД.

Отваря се инсталационната директория на програмата и се влиза в подпапка docs / html.

В нея се намира файл TD10.html , който реално е новият шаблон на документа. Файлът се копира на работния плот или в друга папка.

Стартира се редактора на документи в програмата. Отваря се документ Трудов договор.

Без да се правят промени в бланката на документа се избира бутон Запис. В екран Данни за шаблон се попълват следните данни:

  • Име: ТД Фирма ЕООД
  • Тип: ТД
  • Файл: TD1** 0**
  • Записване като: Шаблон на вграден документ

С бутон Запис се създава нов шаблон със същия файл, като копирания.

Стартира се инсталационната директория на програмата, в подпапка docs / html се поставя копираният на работния плот (или в друга папка) файл TD10.html , като се заменя съществуващият в папката.

При стартиране на документ Трудов договор, в падащото меню Шаблон се извежда новият шаблон на договора.

След като бъдат възстановен новият шаблон по описания начин, е препоръчително файл files.json да бъде копиран в отделна папка и след следваща актуализация на програмата да бъде поставен в подпапка docs / html на инсталационната директория.

Промяна на вграден шаблон на трудов договор

Шаблон на трудов договор

Шаблон на трудов договор

За да се промени вграденият шаблон на договора, е необходимо в поле Шаблон , в настройките на редактора на документи, да се избере Трудов договор и да се кликне бутон Отвори.

На екран се зарежда бланката на договора. В нея се нанасят необходимите промени и се избира бутон Запис от настройките на редактора.

Стартира се екран Данни за шаблона , в който данните НЕ се променят (Име: Трудов договор; Файл: TD) и се избира бутон Запис.

Когато се стартира документ Трудов договор и в падащото меню Шаблон се избере Трудов договор, автоматично ще се зареди бланката с направените промени.

Файлът с променения шаблон се записва в инсталационната директория на програмата, в подпапка docs / html с име TD.html. Също така, автоматично се променя и файл files.json , който се намира в същата директория.

Тези два файла – TD.html и files.json, трябва да се копират в нова папка. След всяка актуализация на програмата, вградените шаблони на документ Трудов договор се заменят.

За да се възстановят променените бланки, е необходимо копираните файлове да се поставят отново винсталационната директория на програмата, в подпапка docs / html.

Ако се пропусне копирането на файловете и се направи актуализация на програмата, с която новите шаблони изчезнат, е необходимо основният шаблон да се редактира отново ръчно.

Важно! Ако в базата се работи с повече от една фирма и са нужни корекции на бланката на договора на една от фирмите, е необходимо да се направи нов шаблон на договора. Ако се промени съществуващият шаблон, промяната ще се изведе във всички фирми.