Сътрудничество и комуникация при внедряване на ERP софтуер

Сътрудничество и комуникация при внедряване на ERP софтуер София, съвети научете тук в следващите редове.

Публикувано на: 2024-01-12

За успешното внедряване на новия ERP софтуер всички участници – от главния изпълнителен директор до крайните потребители – трябва ясно да разберат защо е необходима системата, какво ще прави тя, какви предимства ще донесе и какво да очакват по време на процеса на въвеждане в експлоатация.

За да постигнете това разбиране, трябва да изградите доверие и да поддържате активна комуникация в организацията си по време на въвеждането на ERP софтуера.

Информирайте своите бизнес партньори и им обяснете как внедряването на ERP софтуер може да ги засегне.

Осигурете обучение в новия ERP софтуер

Внедряване на ERP софтуер - София

Внедряване на ERP софтуер - София

За да извлечете максимална полза от внедряването на ERP софтуера, от решаващо значение е да гарантирате, че служителите разбират новите процеси и процедури, които ще внесете с него, как работи системата и как тя може да им помогне да подобрят процесите.

Освен това, обучението помага да се намали страхът от промяната в работните процеси и да се премахне съпротивата срещу новия ERP софтуер.

Добра практика е обучението да се провежда на етапи, като се избират някои потребители на ERP софтуера, които да преминават по-ранно интензивно обучение, за да могат след това да помагат на другите в процеса на работа.

Не забравяйте, че обучението във вашия ERP софтуер трябва да е постоянно, което означава, че служителите опресняват информацията поне веднъж годишно, че има програма за новите работници и за всяко нововъведение.

Осигуряване на подкрепа по време на работа с ERP софтуер

След като вашият ERP софтуер заработи, най-вероятно ще започнат да възникват проблеми и потребителите ще започнат да задават въпроси и да искат помощ. Екипът на проекта трябва да е на разположение и да предоставя решения.

Ако служителите се сблъскват с едни и същи грешки или пречки, това често е знак, че има проблем, който трябва да се реши чрез допълнително обучение или корекция на съответния ERP софтуер.

Осигурете обучение в новия ERP софтуер

Осигуряване на подкрепа по време на работа с ERP софтуер

Научете повече за ERP система.