План за управление и миграция на данните при внедряване на ERP софтуер

Предимства при внедряване на ERP софтуер. Какви са те и съвети за успешно внедряване, научете тук в следващите редове.

Публикувано на: 2024-01-10

Разработете план за управление на внедряването на ERP софтуер

Добре планираното управление на внедряването на ERP софтуер е необходимо за постигане на бизнес целите, бързото и ефективно разрешаване на проблемите и цялостния успех на проекта.

Преди да започнат да работят, специалистите по внедряването на ERP софтуер трябва да са наясно с фирмените цели и най-добрите практики, които вече са установени от висшето ръководство или други участващи отдели.

Ако търсите максимална ефективност на вашия ERP софтуер, екипът по внедряването трябва да извърши няколко важни подготовки:

 • Запознаване с потребностите и проблемите на заинтересованите страни и предоставяне на възможности да допринесат за успешното внедряване на ERP софтуера.
 • Разработване на план, в който подробно са описани обхватът, бюджетът и графикът на проекта.
 • Извършване на оценка на риска и подготовка за непредвидени ситуации.
 • Планиране на редовни срещи, за да се информират хората за текущото състояние на проекта и да се решават евентуални проблеми с ERP софтуера.
 • Адаптиране на бизнес процесите, за да се възползват от възможностите на ERP софтуерта.
 • Определяне дали да се добавят повече функционалности в съответната ERP софтуер или да се изчака до по-късно, за да не се предизвика объркване и да не се нарушат работните процеси.

Подготовка за миграция на данни в ERP софтуера

Внедряване на ERP софтуер - предимства

Внедряване на ERP софтуер - предимства

Миграцията на данни винаги е рискован и времеемък процес, особено ако събирате данни от различни приложения в нов ERP софтуер. За да се предотврати загубата или повреждането на важна информация, е необходимо да се разработи стабилен, методичен подход към прехвърлянето на данни.

Ето какво трябва да направите при внедряване на ERP софтуера:

 • Прегледайте изходните системи за остаряла информация, излишъци и несъответствия и решете какво искате да мигрирате към ERP софтуера. Ако никой от екипа ви не може да посочи убедителна причина за прехвърлянето на определени данни, можете да решите да ги съхранявате офлайн или в отделна система.
 • Създайте екип от всички отдели на компанията, който да отговаря за вземането на решения кои данни трябва да бъдат преместени в ERP софтуера в зависимост от начина, по който се използват.
 • Започнете тестването на новата ERP софтуер с малка представителна подгрупа от клиенти възможно най-рано и след това постепенно разширявайте обхвата на работа.
 • Проверете за потенциални проблеми, като проведете тестове, при които потребителите преминават през всички свои ежедневни процеси в новата ERP софтуер.
 • Назначете лице, което да отговаря за проверката на съответствието с всички нормативни актове, които засягат вашия бизнес.

Разработете план за управление на внедряването на ERP софтуер

Подготовка за миграция на данни в ERP софтуера

Научете повече за ERP система.