Публикувано на: 2012-03-17

Съгласно НАРЕДБА № Н-8 съществуват два кода за еднократно подаване на данни за самоосигуряващи се лица:

- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация; - 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация**,** осигурени са върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО.

Обръщаме внимание, че тези кодове не се използват когато самоосигураващото се лице се осигурява за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Т.е когато лицето плаща осигуровки и за общо заболяване и майчинство се използва вид осигурен 12 или 13

Подобен е и случаят, когато се налага да се коригират подадените данни за декларация 1 за вид осигурен 22 или 23. Тогава самоосигуряващите лица не подават коригиращи декларации със същия код. Процедира се по следния начин:

-  Когато има прекъсване или прекратяване на трудовата дейност- В декларация образец 1 за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване се попълва код за вид осигурен 12 или 13 и код КОРЕКЦИЯ. Посочва се ден, в който осигураването е прекратено- в точка 15 последния ден в осигуряване. За месеците до края на календалната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен  12, съответно 13 с код ЗАЛИЧАВАНЕ****.

В софтуер за заплати Плюс Минус в картона на лицето е необходимо:

-  да се промени вид осигурен – да стане 12 или 13. -  да се попълни последната дата в осигряване в полето Напуснал в картона

по този начин когато се подаде код корекция в поле 15 от декларация 1 ще се попълни деня, в който осигуряването е прекратено.

-  При промяна на осигурителния доход- Декларация образец 1 се подава с изменения размер на осигурителния доход с код КОРЕКЦИЯ и вид сигурен 12 или 13

В картона на лицето е необходимо:

-  да се промени сумата в полетата  СУМА ДОО и СУМА ЗО -  да се мине повторно през начисляване или да се използва  бутон Запиши от екран Заплати

Когато самоосигураващото се лице е подало декларация , че подлежи на осигуряване за всички осигурени социални рискове, без трудова злополука и проф. болест и безработица и по трудово правоотношение се осигурава върху максималния осигурителен доход, тогава също се използва вид осигурен 12 , или 13.

-  В този случай е необходимо в картона на лицето /допълнителни параметри/ да се сложи отметка Осигурен на МОД. -  Да не се попълва сума ДОО и сума ЗО.

По този начин дните, зачетени за осигурителен  стаж  ще се попълнят в поле 16.4- Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж.