Видове ERP системи според начина на съхранение

Внедряването на видове ERP системи в компаниите може да изисква сериозни инвестиции. Видове ERP системи - как да избера, научете тук | Плюс Минус

Публикувано на: 2022-12-15

Видове ERP системи според начина на съхранение

Внедряването на каквито и да са видове ERP системи в компаниите може да изисква сериозни инвестиции. Съхранението на огромните количества данни на място са добър и сигурен вариант, но може да има нужда от сървърни устройства и от специализирана поддръжка. Днес се предлагат и алтернативни варианти, които предоставят възможност за облачно съхранение на данните.

Видове ERP системи как да избера 1

Видове ERP системи - научете повече!

Локалните видове ERP системи имат нужда от инсталиране на специални компютри и собствени сървъри, като крайната цена зависи от размера на компанията и броя на потребителите. Лицензът се заплаща еднократно, но е възможно да се наложи да направите разходи по обучение, поддръжка и актуализация на системата. Локалните видове ERP системи позволяват да персонализирате всеки модул по всяко време и гарантират много добра сигурност.

Облачните видове ERP системи съхраняват данните на сървъри, достъпни през интернет. Това спестява разходите за поддръжка на собствени сървъри, но изисква плащането на абонамент. Те са подходящи за по-малък бизнес, тъй като първоначалната цена е по-достъпна. Друго предимство е, че внедряването на тези видове ERP системи е доста по-бързо. Все пак, облачните видове ERP системи не ви позволяват пълна персонализация, контрол и безопасност на данните ви, а и работата им зависи до голяма степен от стабилността и бързината на интернет връзката, с която разполагате.

На пазара се предлагат и хибридни видове ERP системи, които са комбинация от локален софтуер с частен или публичен облак за съхранение, услуги или изчисления.

Видове ERP системи според индустрията

За да посрещнат конкретните нужди на различните индустрии, трябва да се разработят различни видове ERP системи, но също така се предлагат и общи, които съдържат базовите, най-често търсени функционалности.

Видове ERP системи как да избера 2

Видове ERP системи - разгледайте!

Общите видове ERP системи предлагат широка гама от функции, подходящи за различни индустрии.

Обикновено са добри във финансовото управление и счетоводните инструменти, предлагат и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), бизнес разузнаване (BI), анализи, човешки ресурси (HR), управление на инвентара, управление на доставки, планиране и прогнозиране. В тях няма да откриете твърде специфични операции.

Общите видове ERP системи са прекрасен избор за стартиращи нишови бизнеси, както и за бизнеси с малко на брой дейности. Тяхната цена е по-ниска от тази на останалите опции.

Специфичните видове ERP системи за отделните индустрии са пригодени за нишова индустрия, например професионални услуги или дистрибуция.

Те предоставят основни модули и инструменти с добавяне на функции, необходими за тяхната индустрия, които общото ERP не може да предостави.

Тези видове ERP системи имат функции и инструменти за изпълнение на задачи, уникални за определени индустрии. Подходящи са за среден и голям бизнес или за по-малки компании с необичайни дейности.

Видове ERP системи според начина на съхранение

Видове ERP системи според индустрията