Публикувано на: 2016-06-10

Пример 1 Имаме лице , назначено по договор за управление и контрол в две фирми.

 В първата  фирма:

- получава възнаграждение 2400 лв.

- в картона на лицето има записана само Основна заплата

- в екран Заплати като Осиг. доход при пълен месец се записва 2400 лв.

Във втората фирма:

- получава възнаграждение 2000 лв.

- в картона на лицето има записана Основна заплата 2000 лв.

- в картона има СУМА ДОО и СУМА ЗО: 200 /Разликата до Максим. ОД /

- в екран Заплати като Осиг. доход при пълен месец се записва 200 лв.

Лицето излиза в болничен 5 дни: от 01.06 до 07.06

В първата  фирма:

-  Всичко ФРЗ е равно на 2083.64 лв.

- Осиг. доход също е равен на 2083.64 лв.

- програмата начислява здравни осигуровки върху 38.18 лв. за дните на болничните от НОИ - 1.84лв.  /420:22*2/

Във втората фирма:

Важно! Тъй като Осиг. доход в първата фирма се е променил , във втората фирма до достигането на максималния ОД остават 516.36 лв. /2600-2083.64/. Ето защо в картона на лицето СУМА ДОО и СУМА ЗО следва да се промени- вместо 200 лв., 516.36 лв.

По този начин за месеца за лицето:

  • Всичко ФРЗ ще е равно на 1736.36 лв.
  • Осиг. доход ще е равен на 516.36 лв.
  • Програмата няма да начисли здравни осигуровки за дните на болничните от НОИ , защото с ОД 516.36+2083.64 е достигнат максималния ОД

 

Следващият месец Сума ДОО и СУМА ЗО следва да се промени отново- с разликата до Максим. ОД.

Пример 2. Имаме лице , назначено по договор за управление и контрол в две фирми.

 В първата  фирма:

- получава възнаграждение 2800 лв.

- в картона на лицето има записана само Основна заплата 2800 лв.

- в екран Заплати като Осиг. доход при пълен месец се записва 2600 лв.

Във втората фирма:

- получава възнаграждение 2000 лв.

- в картона на лицето има записана Основна заплата 2000 лв.

- в картона , в Допълнителни параметри има отметка на Осиг. на МОД

- в екран Заплати като Осиг. доход не се записва нищо и осигуровки не се начисляват

Лицето излиза в болничен 5 дни: от 01.06 до 07.06

В първата  фирма:

-  Всичко ФРЗ е равно на 2430.91 лв.

- Осиг. доход също е равен на 2430.91 лв.

- програмата начислява здравни осигуровки върху 38.18 лв. за дните на болничните от НОИ - 1.84лв.  /420:22*2/

Във втората фирма:

Важно! Тъй като Осиг. доход в първата фирма е паднал под 2600, в картона следва да махнем отметката Осиг. на МОД и да запишем СУМА ДОO и СУМА ЗО = 169.09 /2600-2431.91/

По този начин за месеца за лицето:

  • Всичко ФРЗ ще е равно на 1736.36 лв.
  • Осиг. доход ще е равен на 169.09 лв.
  • Програмата няма да начисли здравни осигуровки за дните на болничните от НОИ , защото с ОД 169.09 + 2430.91 е достигнат максималния ОД

Следващият месец Сума ДОО и СУМА ЗО следва да се промени отново- с разликата до Максим. ОД или да се сложи отмета Осиг. на МОД

Размерът на максималния месечен осигурителен доход се определя ежегодно в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2016 г. той е в размер 2600 лв. Максималният осигурителен доход е месечен и не е предвидено неговото пропорционално намаляване, когато лицата не са отработили всички работни дни в съответния месец.

От този линк можете да научите повече за софтуер за заплати Плюс Минус