Публикувано на: 2016-05-05

Съгласно чл. 40 ал. 1 от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

Според чл.10 ал. 2 от КСО, осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо, че дейността по чл.4 или чл.4а, ал.1 не е прекратена

При неплатен отпуск без право на стаж или при самоотлъчка има прекъсване на осигуряването. Ако веднага след това лицето лицето излезе в болничен, тогава  то няма право на парично обезщетение. Как става това в софтуер за заплати Плюс Минус:

  1. Неплатеният отпуск без право на стаж се отразява със следните кодове на отсъствие:

9-Непл.отпуск без тр.стаж(р-л), когато неплатения отпуск е по инициатива на работодателя,

31-Непл.отпуск без тр.стаж(лице), когато неплатеният отпуск е по инициатива на работника

8-Самоотлъчка

В Д1 се отразява Ден, от който осигуряването е възникнало/ възобновено и Последен ден в осигуряване

  1. За отразяване на дните от болничния лист: след като се въведе вид отсъствие 3-Общо заболяване, непосредствено след периода на неплатения отпуск - програмата извежда съобщение: „Дните ще бъдат отразени като неплатен отпуск без трудов стаж поради прекъснато осигуряване „

Така периодът на неплатения отпуск без право на стаж се удължава с дните на болничния лист.

  1. Въвеждане на Приложение 9: Стъпва се върху лицето и се избира Документи/Опис парични обезщетения/Удостоверение Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1

Попълват се данните на болничния лист.

В раздел I, точка 1 Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането, лицето е осигурено за съответния риск- трябва да се избере НЕ

В раздел I, точка 8 се попълва датата на прекъсване на осигуряването - датата, от която е прекъснато осигуряването е календарният ден, непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.