Публикувано на: 2013-04-04

От 01.04.2013 се въведе задължение за лицензираните складодържатели, регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) лица, както и лицато по чл. 3, т.4 и 6 от закона да издават регистриран електронен акцизен данъчен документ.

Във връзка с тази промяна модул Документи по смисъла на ЗАДС към ERP система Плюс Минус предоставя възможност на потребителите за:

-          Автоматично зареждане на данните за стоките в акцизния данъчен документ.

-          Автоматично зареждане на данните за изпращач, получател, превозвач, вложител, адрес и място на доставка.

-          Генериране на файл за подаване към Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС).