Публикувано на: 2011-04-25

От 19.04.2011г. на страницата на НАП – www.nap.bg са публикувани Актуализираните модели на фискални устройства. Актуализирани са Регистрите на: - одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр). - одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП). - одобрените Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД).

Повече информация може да намерите в страницата на Националната агенция по приходите – Раздел Услуги – Рубрика Фискални устройства и ИАСУТД.

Вижте полезна информация и за нашия складов софтуер Плюс Минус