Компенсацията 60 / 40 и отразяването и в Плюс Минус

Публикувано на

С § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение беше приета мярка 60 / 40 за компенсиране на предприятията, засегнати от епидемията. Подробни указания за условията и реда на изплащене на компенсацията са публикувани в Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. Компенсацията… още »

Промени в Кодекс на труда във връзка с извънредното положение и отразяването им в Плюс Минус

Публикувано на

Във връзка с обявеното извънредното положение в сила от 13.03.2020 бяха приетите редица промени в Кодекса на труда. Основни промени: Преустановяване на работа Съгласно чл. 120в от КТ при обявено извънредно положение работата на предприятието или част от него, или за част от работниците може да бъде преустановена чрез заповед на работодателя или чрез заповед… още »

Клониране и копиране на служител

Публикувано на

В програма ПЛЮС МИНУС е добавена опция за копиране на картон на служител. Клониране или копиране на служител се стартира от Операции / Клониране или копиране на служител в модул Заплати. За превключване от едната опция на другата, е необходимо да се натисне стрелката вдясно от заглавието и от падащото меню да се избере желаната…. още »

Плюс Минус 7 с промени към 27.04.2020

Публикувано на

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 27.04.2020 г. е достъпна за изтегляне. Това са някои от промените в нея: СЧЕТОВОДСТВО Протокол за изпращане до складодържател по чл.123 ал.5 от ЗДДС, тип: ПЗИ, файл: protocolForSendingAl5.pm Протокол за пристигане до складодържател по чл.123 ал.6 от ЗДДС, тип: ПЗП, файл: protocolForArrivalAl6.pm Регистър на стоки под режим складиране… още »

Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност за 2020 година

Публикувано на

В Държавен вестник бр. 25 от 20.03.2020 са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Промените се създават с цел прилагане на европейското законодателство в областта на ДДС и по-ясно регламентире на действащите разпоредби в закона за данъка върху добавената стойност. Основни промени Режим складиране на стоки до поискване… още »

Плюс Минус 7 с промени към 06.03.2020

Публикувано на

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 06.03.2020 г. е достъпна за изтегляне.Това е кратък списък на някои от промените в нея: СЧЕТОВОДСТВО Бюджетно счетоводство Банка – фиксиране на хедъра с датата, банковата сметка и общите суми, така че да е винаги видим при скролиране на документа Банка – избор на няколко неплатени… още »

Плюс Минус 7 с промени към 27.01.2020

Публикувано на

Уважаеми клиенти,Новата версия на Плюс Минус 7 с промени към 27.01.2020г. е достъпна за изтегляне. В Плюс Минус 7 са добавени следните функции: Счетоводство Добавена е възможност за автоматично изпращане на фактури по имейл Добавена е възможност за добавяне на до три банкови сметки във Фактура продажба / проформа Добавена е възможност за двуезичен печат… още »

Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

Публикувано на

 ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС. Вид, наименование и адрес на обекта. Наименование и версия на софтуера. Наименование на СУПТО: PLUS MINUS POS Версия на СУПТО: 7 Номер на софтуера от списъка на НАП. Номер от списъка на НАП: 22 Наличие на интернет свързаност в… още »

Нормативни промени през 2020 г. обявени към дата 03.01.2020 г.

Публикувано на

По-важните промени в законодателството за 2020 г. са.: МОДУЛ ЗАПЛАТИ Според Наредба № Н-13, публикувана в ДВ 1 / 03.01.2020, се запазва структурата и съдържанието на декларация 1 спрямо 2019 г. Актуализирана е бланката на декларация 6. Актуализиран е класификатора на професиите и длъжностите, в сила от 01.01.2020,  в приложение 1 и приложение 2 от… още »

Защо Плюс Минус 7 се нуждае от 64-битова ОС?

Публикувано на

Централният процесор на компютъра е компонентът, който опеределя дали компютърът е 32 или 64-битов. Съществените разлики са в това, че 64-битовите операционни системи имат много по-голям капацитет за обработка на данни. Това им дава възможност да извършват повече калкулации  наведнъж и за по-кратко време,  за разлика от 32-битовите системи. Много важна разлика между 32 и… още »