Плюс Минус Блог

Брой: 1

30.01.2023

Плюс Минус 7 с промени към 30.01.2023 г.

Уважаеми клиенти, Новата версия на Плюс Минус 7 към 30.01.2023 г. е достъпна за изтегляне. Някои от промените в нея са: Софтуер за заплати Актуализирана е Декларация 1 за 2023 г., съгласно публикуван …

Научете повече

23.01.2023

Добавка за платен отпуск по чл. 21 от НСОРЗ

За времето на платения годишен отпуск работодателят изплаща на служителя определено възнаграждение. Съгласно чл. 177 от Кодекса на труда то се определя от полученото среднодневно брутно трудово …

Научете повече

20.01.2023

Отсъствия при осиновяване на дете и отразяването им в Плюс Минус

Отпуск за гледане на дете при осиновяване При осиновяване на дете, осиновителката или осиновителят, който сам е осиновил дете , имат право на следните отпуски: Отсъствия при осиновяване на дете 1 1. …

Научете повече