Плюс Минус Блог

Брой: 1

02.05.2024

Полезни функции в софтуер за заплати Плюс Минус

В настоящата статия ще бъдат разгледани някои полезни функции в софтуер за заплати Плюс Минус, чрез които може да се оптимизира времето за обработване на даннните и изчисляването на заплатите на …

Научете повече

29.04.2024

Длъжностна характеристика

Длъжностната характеристика е вътрешен документ, в който се уреждат правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се …

Научете повече

26.04.2024

Работа с дълготрайни материални активи

Определение за дълготраен материален актив Според националните счетоводни стандарти ДМА (дълготраен материален актив) е актив с натурална-веществена форма, който се използва за дейността на …

Научете повече