Плюс Минус Блог

Брой: 1

07.09.2022

Болничен на самоосигуряващо се лице

За да получат обезщетение за общо заболяване, самоосигуряващите се лица трябва да отговарят на следните условия: да имат подадена декларация в НАП, че се осигуряват за всички осигурени социални …

Научете повече

05.09.2022

Работещ пенсионер и здравно осигуряване

Лице, на което е отпусната пенсия (независимо от нейния вид) работещо по трудов договор, по договор за управление и контрол, като държавен служител и др., подлежи на задължително обществено и здравно …

Научете повече

01.09.2022

Ново обезщетение за бащите и осиновителите на деца до 8-годишна възраст

От 1 август 2022 г. се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, съгласно изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално …

Научете повече