Плюс Минус Блог

Брой: 1

29.11.2023

Неявяване на работа при обявено бедствено положение

Трудовото законодателство допуска два варианта за компенсиране на трудово възнаграждение, ако служителят не е полагал труд , поради настъпило бедствие. Работещите, които не могат да се явят на работа, …

Научете повече

28.11.2023

Данъчни облекчения за деца за 2023г.

С § 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66/01.08.2023 г.) са приети данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Размера на данъчните облекчения …

Научете повече

27.11.2023

Импорт на служители от външен софтуер в Плюс Минус

При започване на работа с нова фирма в софтуер за заплати Плюс Минус е възможно импортиране на информация за картоните на служителите от друг софтуер. Важно! Препоръчително е да се направи архив на …

Научете повече