Плюс Минус Блог

Брой: 1

23.12.2021

Компенсации за електроенергия

Във връзка с изпълнението на Програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия е предвидена сума, която да послужи като облекчение. Сумата, с която ще се обезщетяват …

Научете повече

01.12.2021

Данъчни облекчения за деца за 2021г.

С § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Държавен вестник бр. 104 от 08.12.2020 ) са приети нови по-високи размери на …

Научете повече

01.07.2021

Режим за обслужване на едно гише (OSS) - деклариране

Справки-декларации за ДДС по режима за обслужване на едно гише Данъчно задължено лице (онлайн търговец; търговец, които управлява електронните интерфейси и др.), което използва един от специалните …

Научете повече