Доказване на обстоятелство по чл. 222, ал.1 Въпрос на Плюс Минус 6053 видян чл.222ал.1КТ
Обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ Въпрос на Плюс Минус 1941 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ
Изплащам обезщетение по чл.222 ал.1. Защо програмата не начислява здравни о... Въпрос на Плюс Минус 2159 видян чл.222ал.1КТ
Обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ-програмата не начислява осигуровки и данък Въпрос на Плюс Минус 1831 видян чл.222ал.1КТ
Зачитане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за осигурителен стаж Въпрос на НОИ 4124 видян стаж, осигурителен, чл.222ал.1КТ, пенсия
Има ли право на обезщетение по чл. 222 ал.1, служител съкратен по чл. 328, ... Въпрос на МТСП 5117 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ
На основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ се съкращават няколко служителя. Какъв... Въпрос на МТСП 14942 видян обезщетение, КТ, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ
Ще ми бъде ли изплатено обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, ако след датата ... Въпрос на МТСП 2579 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ
Осигуровки върху обезщетение по чл. 222 ал. 1 по КТ, което е под МОД Въпрос на Плюс Минус 23239 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ
Изчисляване на обезщетения по чл. 220, чл. 222 ал. 1 и чл. 224 при напускан... Въпрос на Плюс Минус 7310 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ, чл.224КТ, чл.220КТ