Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 3144 видян номерация, фактура
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1133 видян фактура
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 3162 видян фактура, аванс
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1254 видян фактура
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1139 видян фактура
Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 5137 видян фактура, анулиране
Запис на складови разписки като фактури Въпрос на Плюс Минус 2384 видян фактура
Мога ли в Плюс Минус да пусна фактура по няколко записани складови разписки? Въпрос на Плюс Минус 1157 видян фактура
Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяванията да бъдат в сегашния? Въпрос на Плюс Минус 1799 видян фактура
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2366 видян фактура
Издаване на фактура на база на записана проформа Въпрос на Плюс Минус 1607 видян фактура
Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус? Въпрос на Плюс Минус 2534 видян фактура, анулирана
Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2585 видян фактура
грешни данни във фактура за продажба Въпрос на perfekt 4808 видян фактура
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2397 видян кредитно, фактура, КИ
Двуезична фактура Въпрос на Плюс Минус 1852 видян фактура
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 1019 видян фактура, ДДС
Промени в банкови документи. Въпрос на 1111 видян валута, фактура, плащане, банкови
Социална услуга към страна от ЕС Въпрос на Плюс Минус 1115 видян фактура, продажба, ддс, услуга
Анулиране на фактура продажба Въпрос на Плюс Минус 1808 видян фактура, анулиране, продажба, дневник, продажби
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1913 видян фактура, банкова, сметка
ФАКТУРА ЗА ЛИЗИНГ Въпрос на katerina.zaharieva 1494 видян фактура, покупка, лизинг, главница, лихва
Надплатена фактура Въпрос на Плюс Минус 1889 видян фактура, надплатена
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1505 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
фактура във валута Въпрос на eellii 1047 видян фактура
фактура платена с карта Въпрос на ZheniaH 569 видян фактура, осчетоводяване, банка
Избор на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 209 видян фактура, аналитичност, избор
Дублиране на номера на фактури Въпрос на Плюс Минус 187 видян фактура, номер, еднакъв