Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 3252 видян номерация, фактура
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1159 видян фактура
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 3283 видян фактура, аванс
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1290 видян фактура
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1166 видян фактура
Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 5299 видян фактура, анулиране
Запис на складови разписки като фактури Въпрос на Плюс Минус 2461 видян фактура
Мога ли в Плюс Минус да пусна фактура по няколко записани складови разписки? Въпрос на Плюс Минус 1179 видян фактура
Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяванията да бъдат в сегашния? Въпрос на Плюс Минус 1855 видян фактура
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2448 видян фактура
Издаване на фактура на база на записана проформа Въпрос на Плюс Минус 1653 видян фактура
Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус? Въпрос на Плюс Минус 2582 видян фактура, анулирана
Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2671 видян фактура
грешни данни във фактура за продажба Въпрос на perfekt 4873 видян фактура
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2437 видян кредитно, фактура, КИ
Двуезична фактура Въпрос на Плюс Минус 1908 видян фактура
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 1054 видян фактура, ДДС
Промени в банкови документи. Въпрос на 1146 видян валута, фактура, плащане, банкови
Социална услуга към страна от ЕС Въпрос на Плюс Минус 1170 видян фактура, продажба, ддс, услуга
Анулиране на фактура продажба Въпрос на Плюс Минус 1905 видян фактура, анулиране, продажба, дневник, продажби
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1980 видян фактура, банкова, сметка
ФАКТУРА ЗА ЛИЗИНГ Въпрос на katerina.zaharieva 1567 видян фактура, покупка, лизинг, главница, лихва
Надплатена фактура Въпрос на Плюс Минус 2022 видян фактура, надплатена
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1595 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
фактура във валута Въпрос на eellii 1117 видян фактура
фактура платена с карта Въпрос на ZheniaH 626 видян фактура, осчетоводяване, банка
Избор на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 244 видян фактура, аналитичност, избор
Дублиране на номера на фактури Въпрос на Плюс Минус 237 видян фактура, номер, еднакъв
Invoice внос / износ Въпрос на Плюс Минус 152 видян фактура, Invoice, внос, износ