Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 2569 видян номерация, фактура
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1016 видян фактура
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 2512 видян фактура, аванс
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1033 видян фактура
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 990 видян фактура
Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 4096 видян фактура, анулиране
Запис на складови разписки като фактури Въпрос на Плюс Минус 1868 видян фактура
Мога ли в Плюс Минус да пусна фактура по няколко записани скл... Въпрос на Плюс Минус 1031 видян фактура
Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяваният... Въпрос на Плюс Минус 1571 видян фактура
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 1887 видян фактура
Издаване на фактура на база на записана проформа Въпрос на Плюс Минус 1389 видян фактура
Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в... Въпрос на Плюс Минус 2270 видян фактура, анулирана
Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2112 видян фактура
грешни данни във фактура за продажба Въпрос на perfekt 4521 видян фактура
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - п... Въпрос на Росица Цветкова 2145 видян кредитно, фактура, КИ
Двуезична фактура Въпрос на Плюс Минус 1488 видян фактура
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 874 видян фактура, ДДС
Промени в банкови документи. Въпрос на 826 видян валута, фактура, плащане, банкови
Социална услуга към страна от ЕС Въпрос на Плюс Минус 760 видян фактура, продажба, ддс, услуга
Анулиране на фактура продажба Въпрос на Плюс Минус 1213 видян фактура, анулиране, продажба, дневник, продажби
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1482 видян фактура, банкова, сметка
ФАКТУРА ЗА ЛИЗИНГ Въпрос на katerina.zaharieva 1008 видян фактура, покупка, лизинг, главница, лихва
Надплатена фактура Въпрос на Плюс Минус 1171 видян фактура, надплатена
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1004 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
фактура във валута Въпрос на eellii 604 видян фактура