Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 2900 видян номерация, фактура
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1074 видян фактура
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 2883 видян фактура, аванс
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1160 видян фактура
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1070 видян фактура
Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 4713 видян фактура, анулиране
Запис на складови разписки като фактури Въпрос на Плюс Минус 2174 видян фактура
Мога ли в Плюс Минус да пусна фактура по няколко записани скл... Въпрос на Плюс Минус 1112 видян фактура
Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяваният... Въпрос на Плюс Минус 1711 видян фактура
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2159 видян фактура
Издаване на фактура на база на записана проформа Въпрос на Плюс Минус 1501 видян фактура
Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в... Въпрос на Плюс Минус 2421 видян фактура, анулирана
Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2380 видян фактура
грешни данни във фактура за продажба Въпрос на perfekt 4687 видян фактура
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - п... Въпрос на Росица Цветкова 2290 видян кредитно, фактура, КИ
Двуезична фактура Въпрос на Плюс Минус 1700 видян фактура
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 951 видян фактура, ДДС
Промени в банкови документи. Въпрос на 991 видян валута, фактура, плащане, банкови
Социална услуга към страна от ЕС Въпрос на Плюс Минус 958 видян фактура, продажба, ддс, услуга
Анулиране на фактура продажба Въпрос на Плюс Минус 1563 видян фактура, анулиране, продажба, дневник, продажби
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1736 видян фактура, банкова, сметка
ФАКТУРА ЗА ЛИЗИНГ Въпрос на katerina.zaharieva 1305 видян фактура, покупка, лизинг, главница, лихва
Надплатена фактура Въпрос на Плюс Минус 1579 видян фактура, надплатена
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1284 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
фактура във валута Въпрос на eellii 853 видян фактура
фактура платена с карта Въпрос на ZheniaH 395 видян фактура, осчетоводяване, банка