Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 3012 видян номерация, фактура
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1095 видян фактура
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 2989 видян фактура, аванс
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1199 видян фактура
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1096 видян фактура
Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 4934 видян фактура, анулиране
Запис на складови разписки като фактури Въпрос на Плюс Минус 2261 видян фактура
Мога ли в Плюс Минус да пусна фактура по няколко записани складови разписки? Въпрос на Плюс Минус 1129 видян фактура
Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяванията да бъдат в сегашния? Въпрос на Плюс Минус 1752 видян фактура
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2250 видян фактура
Издаване на фактура на база на записана проформа Въпрос на Плюс Минус 1544 видян фактура
Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус? Въпрос на Плюс Минус 2473 видян фактура, анулирана
Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2472 видян фактура
грешни данни във фактура за продажба Въпрос на perfekt 4748 видян фактура
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2338 видян кредитно, фактура, КИ
Двуезична фактура Въпрос на Плюс Минус 1775 видян фактура
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 983 видян фактура, ДДС
Промени в банкови документи. Въпрос на 1047 видян валута, фактура, плащане, банкови
Социална услуга към страна от ЕС Въпрос на Плюс Минус 1027 видян фактура, продажба, ддс, услуга
Анулиране на фактура продажба Въпрос на Плюс Минус 1676 видян фактура, анулиране, продажба, дневник, продажби
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 1816 видян фактура, банкова, сметка
ФАКТУРА ЗА ЛИЗИНГ Въпрос на katerina.zaharieva 1394 видян фактура, покупка, лизинг, главница, лихва
Надплатена фактура Въпрос на Плюс Минус 1698 видян фактура, надплатена
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1381 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
фактура във валута Въпрос на eellii 935 видян фактура
фактура платена с карта Въпрос на ZheniaH 471 видян фактура, осчетоводяване, банка
Избор на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 161 видян фактура, аналитичност, избор
Дублиране на номера на фактури Въпрос на Плюс Минус 127 видян фактура, номер, еднакъв