Издаване фактури с различна номерация Въпрос на Плюс Минус 3420 видян номерация, фактура
Могат ли да се въвеждат повтарящи се стоки в една фактура? Въпрос на Плюс Минус 1187 видян фактура
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 3442 видян фактура, аванс
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1333 видян фактура
Фактура с няколко банкови сметки Въпрос на Плюс Минус 2095 видян фактура, банкова, сметка
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1203 видян фактура
Как се анулира фактура в Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 5541 видян фактура, анулиране
Запис на складови разписки като фактури Въпрос на Плюс Минус 2581 видян фактура
Мога ли в Плюс Минус да пусна фактура по няколко записани складови разписки? Въпрос на Плюс Минус 1213 видян фактура
Как да запиша фактура от предходен месец, но осчетоводяванията да бъдат в сегашния? Въпрос на Плюс Минус 1953 видян фактура
Фактура с облагаема и освободена доставка Въпрос на Плюс Минус 2587 видян фактура
Издаване на фактура на база на записана проформа Въпрос на Плюс Минус 1703 видян фактура
Как се анулира фактура покупка или продажба в следващ месец в Плюс Минус? Въпрос на Плюс Минус 2623 видян фактура, анулирана
Неплатени фактури Въпрос на Плюс Минус 2805 видян фактура
грешни данни във фактура за продажба Въпрос на perfekt 4981 видян фактура
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2501 видян кредитно, фактура, КИ
Двуезична фактура Въпрос на Плюс Минус 1991 видян фактура
Стопанска операция, която засяга различни периоди Въпрос на Плюс Минус 1089 видян фактура, ДДС
Промени в банкови документи. Въпрос на 1211 видян валута, фактура, плащане, банкови
Частично платена фактура по банка Въпрос на Плюс Минус 1725 видян фактура, частично, плащане, банка, сума
Социална услуга към страна от ЕС Въпрос на Плюс Минус 1267 видян фактура, продажба, ддс, услуга
Анулиране на фактура продажба Въпрос на Плюс Минус 2074 видян фактура, анулиране, продажба, дневник, продажби
ФАКТУРА ЗА ЛИЗИНГ Въпрос на katerina.zaharieva 1704 видян фактура, покупка, лизинг, главница, лихва
Надплатена фактура Въпрос на Плюс Минус 2233 видян фактура, надплатена
фактура във валута Въпрос на eellii 1219 видян фактура
фактура платена с карта Въпрос на ZheniaH 731 видян фактура, осчетоводяване, банка
Избор на аналитичност Въпрос на Плюс Минус 278 видян фактура, аналитичност, избор
Дублиране на номера на фактури Въпрос на Плюс Минус 299 видян фактура, номер, еднакъв
Invoice внос / износ Въпрос на Плюс Минус 220 видян фактура, Invoice, внос, износ