Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 914 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 1072 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1950 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 3039 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 2442 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 1171 видян уведомление, ДС