Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 819 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 905 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1548 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 2349 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 1724 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 836 видян уведомление, ДС