Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 782 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 877 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1424 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 2193 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 1513 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 735 видян уведомление, ДС