Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 892 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 1032 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1870 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 2881 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 2283 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 1115 видян уведомление, ДС