Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 863 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 993 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1761 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 2678 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 2105 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 1033 видян уведомление, ДС