Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 846 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 958 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1667 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 2528 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 1938 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 953 видян уведомление, ДС