Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 940 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 1126 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 2078 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 3262 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 2643 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 1275 видян уведомление, ДС