Как се записва коригиращо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 798 видян уведомление
Как се записва заличаващо уведомление по чл. 62 КТ? Въпрос на Плюс Минус 894 видян уведомление
Трудов договор Въпрос на Плюс Минус 266 видян уведомление, ТД
Неявяване на работа Въпрос на Плюс Минус 1478 видян уведомление, ТД, неявяване
Промяна основна икономическа дейност на фирмата Въпрос на Плюс Минус 2257 видян уведомление, ДС, ПНОИД, дейност
Уведомление по чл.131 от ЗДДС Въпрос на 1623 видян уведомление, дневник
проблем с уведомление за ДС Въпрос на 783 видян уведомление, ДС