Редакция на счетоводните операции по провизиране на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1416 видян редакция, провизии, ПОТП
Редакция на шаблона на фактура-продажба Въпрос на Плюс Минус 1619 видян редакция