Редакция на счетоводните операции по провизиране на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1407 видян редакция, провизии, ПОТП
Редакция на шаблона на фактура-продажба Въпрос на Плюс Минус 1566 видян редакция