Редакция на счетоводните операции по провизиране на платен отпуск Въпрос на Плюс Минус 1472 видян редакция, провизии, ПОТП
Редакция на шаблона на фактура-продажба Въпрос на Плюс Минус 1815 видян редакция