Прехвърляне на салда от миналата година Въпрос на Петя Иванова 2337 видян прехвърляне, на, салда
Прехвърляне локална версия на Плюс Минус от един компютър на ... Въпрос на Плюс Минус 2220 видян прехвърляне
Прехвърляне на количество на една стока към друга Въпрос на Плюс Минус 595 видян прехвърляне, стока, количество, компенсиране
Пренасяне на крайни салда Въпрос на Петя Иванова 288 видян прехвърляне, грешно, салдо,
Как да си прехвърля архива от ПМ 6 на ПМ 7? Въпрос на BY 216 видян прехвърляне, на, архиви