Прехвърляне на салда от миналата година Въпрос на Петя Иванова 2446 видян прехвърляне, на, салда
Прехвърляне локална версия на Плюс Минус от един компютър на друг. Въпрос на Плюс Минус 2362 видян прехвърляне
Прехвърляне на количество на една стока към друга Въпрос на Плюс Минус 675 видян прехвърляне, стока, количество, компенсиране
Пренасяне на крайни салда Въпрос на Петя Иванова 393 видян прехвърляне, грешно, салдо,
Как да си прехвърля архива от ПМ 6 на ПМ 7? Въпрос на BY 379 видян прехвърляне, на, архиви
Приключване на годината и прехвърляне на салда Въпрос на Петя Иванова 163 видян прехвърляне, на, приключване, салда,