Прехвърляне на салда от миналата година Въпрос на Петя Иванова 2394 видян прехвърляне, на, салда
Прехвърляне локална версия на Плюс Минус от един компютър на друг. Въпрос на Плюс Минус 2290 видян прехвърляне
Прехвърляне на количество на една стока към друга Въпрос на Плюс Минус 634 видян прехвърляне, стока, количество, компенсиране
Пренасяне на крайни салда Въпрос на Петя Иванова 347 видян прехвърляне, грешно, салдо,
Как да си прехвърля архива от ПМ 6 на ПМ 7? Въпрос на BY 314 видян прехвърляне, на, архиви
Приключване на годината и прехвърляне на салда Въпрос на Петя Иванова 103 видян прехвърляне, на, приключване, салда,