Прехвърляне на салда от миналата година Въпрос на Петя Иванова 2483 видян прехвърляне, на, салда
Прехвърляне локална версия на Плюс Минус от един компютър на друг. Въпрос на Плюс Минус 2424 видян прехвърляне
Прехвърляне на количество на една стока към друга Въпрос на Плюс Минус 702 видян прехвърляне, стока, количество, компенсиране
Пренасяне на крайни салда Въпрос на Петя Иванова 428 видян прехвърляне, грешно, салдо,
Как да си прехвърля архива от ПМ 6 на ПМ 7? Въпрос на BY 429 видян прехвърляне, на, архиви
Приключване на годината и прехвърляне на салда Въпрос на Петя Иванова 197 видян прехвърляне, на, приключване, салда,