Прехвърляне на салда от миналата година Въпрос на Петя Иванова 2309 видян прехвърляне, на, салда
Прехвърляне локална версия на Плюс Минус от един компютър на ... Въпрос на Плюс Минус 2164 видян прехвърляне
Прехвърляне на количество на една стока към друга Въпрос на Плюс Минус 568 видян прехвърляне, стока, количество, компенсиране
Пренасяне на крайни салда Въпрос на Петя Иванова 246 видян прехвърляне, грешно, салдо,