Прехвърляне на салда от миналата година Въпрос на Петя Иванова 2291 видян прехвърляне, на, салда
Прехвърляне локална версия на Плюс Минус от един компютър на ... Въпрос на Плюс Минус 2117 видян прехвърляне
Прехвърляне на количество на една стока към друга Въпрос на Плюс Минус 553 видян прехвърляне, стока, количество, компенсиране
Пренасяне на крайни салда Въпрос на Петя Иванова 206 видян прехвърляне, грешно, салдо,