Прехвърляне на салда от миналата година Въпрос на Петя Иванова 2540 видян прехвърляне, на, салда
Прехвърляне локална версия на Плюс Минус от един компютър на друг. Въпрос на Плюс Минус 2503 видян прехвърляне
Прехвърляне на количество на една стока към друга Въпрос на Плюс Минус 753 видян прехвърляне, стока, количество, компенсиране
Пренасяне на крайни салда Въпрос на Петя Иванова 485 видян прехвърляне, грешно, салдо,
Как да си прехвърля архива от ПМ 6 на ПМ 7? Въпрос на BY 465 видян прехвърляне, на, архиви
Приключване на годината и прехвърляне на салда Въпрос на Петя Иванова 247 видян прехвърляне, на, приключване, салда,