Как да запиша работни карти едновременно за служителите с пос... Въпрос на Плюс Минус 1656 видян график, почасово
Работа по график Въпрос на Плюс Минус 2311 видян почасово, РК
Почасово и данни за Декларация обр. 1 Въпрос на Плюс Минус 2570 видян почасово, декларация1
Има ли възможност в модула Почасово заплащане, заплатата на с... Въпрос на Плюс Минус 1521 видян заплащане, почасово
При работа с почасово заплащане, кога трябва да се изчисли су... Въпрос на Плюс Минус 1330 видян извънреден, почасово
Почасово и шаблони за график за отдел Въпрос на Плюс Минус 2227 видян почасово, шаблон
Шаблони за график при работа на почасово Въпрос на Плюс Минус 2840 видян почасово, шаблон
Почасово и ставки Въпрос на Плюс Минус 2066 видян почасово, ставка
При въведено сумирано отчитане на работното време с 6 месечен... Въпрос на МТСП 1604 видян почасово, ТРЗ