Отпускане пенсия Въпрос на НОИ 2277 видян пенсия
Отпускане пенсия по чл. 68, ал. 1-3 от КСО Въпрос на НОИ 9735 видян пенсия
Отпусната пенсия по чл. 68, ал. 4 от КСО във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО. Въпрос на НОИ 1635 видян пенсия
Лице получава обезщетение по чл. 54и от КСО. Прави искане за пенсия по чл. ... Въпрос на НОИ 1095 видян пенсия
Зачитане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за осигурителен стаж Въпрос на НОИ 3960 видян стаж, осигурителен, чл.222ал.1КТ, пенсия
Отпускане на наследствена пенсия Въпрос на НОИ 902 видян пенсия
Наследствена пенсия Въпрос на НОИ 2670 видян пенсия, наследствена
Отпускане на пенсия и пратяване на осигуряването Въпрос на НОИ 1664 видян пенсия
Отпускане пенсия по чл. 94, ал. 1 от КСО Въпрос на НОИ 4696 видян пенсия, ОСВ
Счита ли се, че е изпълнено условието на чл. 94, ал. 1 от КСО за прекратява... Въпрос на НОИ 1128 видян пенсия, ОСВ
Лице получава лична пенсия за ИОЗ /инвалидност поради общо заболяване/, отп... Въпрос на НОИ 2110 видян пенсия, ИОЗ
Незачетен осигурителен стаж и повторно преизчисляване на пенсията Въпрос на НОИ 1533 видян пенсия, ОСВ
Прекратена наследствена пенсия, поради непредставени документи Въпрос на НОИ 1651 видян пенсия, наследствена
Самоосигуряващ се и изчисляване на пенсия Въпрос на НОИ 3071 видян самоосигуряващ, пенсия
Изчисляване на допълнителен стаж за пенсия при рабора на граждански и трудов договор Въпрос на 158 видян допълнителен, стаж, за, пенсия, граждански