Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 5275 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 10059 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 2096 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1746 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 6123 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 3140 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1967 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3388 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3506 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2563 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1421 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 684 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ползва платен ... Въпрос на МТСП 2904 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползване на платения... Въпрос на МТСП 1773 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3642 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 1014 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 2034 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на платения годишен о... Въпрос на Плюс Минус 998 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен годишен отпуск? Въпрос на Плюс Минус 1393 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1522 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2648 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен отпуск Въпрос на Плюс Минус 1502 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2984 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от съда през март ... Въпрос на МТСП 1433 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на отпуски, коrто... Въпрос на МТСП 1398 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага след това да и... Въпрос на МТСП 1547 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 3195 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 2892 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 3098 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3156 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2806 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 3024 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 2252 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1421 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 1113 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 970 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 1611 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 768 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 482 видян отпуск, неплатен
Пропуснато обезщетение по чл.224 Неизползван отпуск ? Въпрос на marinpetroff 214 видян отпуск, чл.224, неизползван
Платен отпуск Въпрос на Петя Иванова 130 видян платен, отпуск