Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 5802 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 12568 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 2228 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1821 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 7036 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 3448 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 2037 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3777 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3694 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2785 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1647 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 685 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ползва платен ... Въпрос на МТСП 3312 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползване на платения... Въпрос на МТСП 1833 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3859 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 1060 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 2134 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на платения годишен о... Въпрос на Плюс Минус 1051 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен годишен отпуск? Въпрос на Плюс Минус 1444 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1652 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2875 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен отпуск Въпрос на Плюс Минус 1588 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 3542 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от съда през март ... Въпрос на МТСП 1485 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на отпуски, коrто... Въпрос на МТСП 1461 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага след това да и... Въпрос на МТСП 1625 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 3504 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 3265 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 3321 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3207 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2999 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 3406 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 2545 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1609 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 1245 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 1142 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 2165 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 950 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 563 видян отпуск, неплатен
Пропуснато обезщетение по чл.224 Неизползван отпуск ? Въпрос на marinpetroff 291 видян отпуск, чл.224, неизползван
Платен отпуск Въпрос на Петя Иванова 238 видян платен, отпуск