Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 5466 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 11334 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 2154 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1785 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 6546 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 3239 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1994 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3537 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3589 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2642 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1505 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 684 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ползва платен ... Въпрос на МТСП 3106 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползване на платения... Въпрос на МТСП 1794 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3713 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 1040 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 2076 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на платения годишен о... Въпрос на Плюс Минус 1019 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен годишен отпуск? Въпрос на Плюс Минус 1412 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1572 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2740 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен отпуск Въпрос на Плюс Минус 1538 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 3168 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от съда през март ... Въпрос на МТСП 1456 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на отпуски, коrто... Въпрос на МТСП 1429 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага след това да и... Въпрос на МТСП 1580 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 3299 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 3074 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 3174 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3181 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2882 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 3170 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 2371 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1502 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 1177 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 1035 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 1798 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 832 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 517 видян отпуск, неплатен
Пропуснато обезщетение по чл.224 Неизползван отпуск ? Въпрос на marinpetroff 247 видян отпуск, чл.224, неизползван
Платен отпуск Въпрос на Петя Иванова 185 видян платен, отпуск