Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 4631 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 6816 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1947 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1643 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 5325 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2779 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1885 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3162 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3299 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2310 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1302 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 682 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ... Въпрос на МТСП 2572 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползва... Въпрос на МТСП 1712 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3334 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 959 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1887 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на плат... Въпрос на Плюс Минус 954 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен ... Въпрос на Плюс Минус 1326 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1395 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2348 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1400 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2712 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от с... Въпрос на МТСП 1375 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на ... Въпрос на МТСП 1347 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага ... Въпрос на МТСП 1445 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 2842 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 2478 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 2817 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3097 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2570 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 2544 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 1885 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1196 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 915 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 709 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 1079 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 549 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 362 видян отпуск, неплатен
Пропуснато обезщетение по чл.224 Неизползван отпуск ? Въпрос на marinpetroff 114 видян отпуск, чл.224, неизползван