Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 4814 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 7431 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1986 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1670 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 5515 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2868 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1907 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3212 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3354 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2386 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1334 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 683 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ... Въпрос на МТСП 2678 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползва... Въпрос на МТСП 1727 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3419 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 975 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1922 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на плат... Въпрос на Плюс Минус 964 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен ... Въпрос на Плюс Минус 1352 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1425 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2444 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1423 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2776 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от с... Въпрос на МТСП 1392 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на ... Въпрос на МТСП 1362 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага ... Въпрос на МТСП 1475 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 2929 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 2568 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 2888 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3113 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2638 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 2722 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 1991 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1249 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 962 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 767 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 1254 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 618 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 385 видян отпуск, неплатен
Пропуснато обезщетение по чл.224 Неизползван отпуск ? Въпрос на marinpetroff 159 видян отпуск, чл.224, неизползван