Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 4518 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 6229 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1916 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1624 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 5200 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2727 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1865 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3125 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3263 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2250 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1289 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 682 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ... Въпрос на МТСП 2489 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползва... Въпрос на МТСП 1702 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3262 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 953 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1858 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на плат... Въпрос на Плюс Минус 948 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен ... Въпрос на Плюс Минус 1322 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1366 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2281 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1387 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2659 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от с... Въпрос на МТСП 1357 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на ... Въпрос на МТСП 1341 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага ... Въпрос на МТСП 1439 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 2761 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 2407 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 2552 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3086 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2517 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 2399 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 1797 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1144 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 873 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 657 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 964 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 520 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 341 видян отпуск, неплатен