Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 4277 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 4954 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1824 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1573 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 4967 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2584 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1813 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3026 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3167 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2122 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1248 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 681 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ... Въпрос на МТСП 2282 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползва... Въпрос на МТСП 1674 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3104 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 931 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1785 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на плат... Въпрос на Плюс Минус 930 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен ... Въпрос на Плюс Минус 1297 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1303 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2148 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1345 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2542 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от с... Въпрос на МТСП 1310 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на ... Въпрос на МТСП 1312 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага ... Въпрос на МТСП 1399 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 2584 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 2268 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 2419 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3061 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2404 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 2136 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 1623 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1045 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 784 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 542 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 684 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 434 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 262 видян отпуск, неплатен