Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 5023 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 8548 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 2034 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1696 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 5761 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2971 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1934 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3293 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3409 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2463 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1363 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 683 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ползва платен ... Въпрос на МТСП 2767 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползване на платения... Въпрос на МТСП 1748 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3522 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 990 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1978 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на платения годишен о... Въпрос на Плюс Минус 972 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен годишен отпуск? Въпрос на Плюс Минус 1374 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1467 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2544 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен отпуск Въпрос на Плюс Минус 1463 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2847 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от съда през март ... Въпрос на МТСП 1407 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на отпуски, коrто... Въпрос на МТСП 1375 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага след това да и... Въпрос на МТСП 1503 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 3056 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 2713 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 2982 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3132 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2714 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 2859 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 2106 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1319 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 1019 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 857 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 1413 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 685 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 420 видян отпуск, неплатен
Пропуснато обезщетение по чл.224 Неизползван отпуск ? Въпрос на marinpetroff 182 видян отпуск, чл.224, неизползван