Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 4385 видян отпуск, майчинство
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 5486 видян отпуск, предизвестие
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1874 видян отпуск, график
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1598 видян отпуск
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 5069 видян отпуск
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2672 видян отпуск, пенсиониране
Промяна в графика за ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 1840 видян отпуск, график
Ползване на платен годишен отпуск при работа на график Въпрос на МТСП 3061 видян отпуск, график
Работа при непълно работно време и платен отпуск Въпрос на МТСП 3218 видян отпуск, непълно
Отпуск - извън планирания график Въпрос на МТСП 2176 видян отпуск, график
Отказ за ползване на полагаем платен отпуск Въпрос на МТСП 1268 видян отпуск, отказ
Болничен за гледане на малко дете и платен отпуск Въпрос на МТСП 681 видян отпуск, болничен
Има ли право лице назначено на 6 месеца изпитателен срок, да ... Въпрос на МТСП 2369 видян отпуск, изпитателен
Как може да се измени утвърдения за годината график за ползва... Въпрос на МТСП 1687 видян отпуск, график
График отпуски и отпуски от стари години Въпрос на МТСП 3176 видян отпуск, график
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 945 видян отпуск
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1820 видян отпуск
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на плат... Въпрос на Плюс Минус 939 видян отпуск
Как да направя в Плюс минус провизии за неизползвания платен ... Въпрос на Плюс Минус 1315 видян платен, отпуск, провизии
Заповед отпуск Въпрос на Плюс Минус 1335 видян отпуск, заповед
Платен отпуск на новоназначен служител Въпрос на Плюс Минус 2218 видян платен, отпуск
Изключване на начисления от базата за пресмятане на платен от... Въпрос на Плюс Минус 1362 видян отпуск, база
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2605 видян платен, отпуск
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от с... Въпрос на МТСП 1338 видян платен, отпуск
Има ли санкции за работодател, който разрешава ползването на ... Въпрос на МТСП 1327 видян отпуск, график
Може ли лице, ползващо неплатен отпуск по чл. 167 А, веднага ... Въпрос на МТСП 1421 видян отпуск
Платен отпуск обхващащ два месеца Въпрос на Плюс Минус 2665 видян отпуск
Добавка към платения отпуск съгл. чл. 21 НСОРЗ Въпрос на Плюс Минус 2328 видян отпуск
Полагаем отпуск от предходни години Въпрос на Плюс Минус 2484 видян отпуск
Зареждане на планирания отпуск и като използван? Въпрос на koparanova 3071 видян отпуск
Справка за полагаем отпуск Въпрос на Плюс Минус 2457 видян отпуск, полагаем, зареждане
Платен отпуск при трудоустроен Въпрос на МТСП 2257 видян отпуск, трудоустроен, ,платен,
Неплатен отпуск, при наличие на платен? Въпрос на МТСП 1697 видян отпуск, платен,, неплатен,
Използване на неплатен отпуск Въпрос на As44 1089 видян отпуск, на, Използване, неплатен
Платен отпуск при работа на 1 часов работен ден Въпрос на NEDYALKA 826 видян отпуск, непълно, работно, време
Неплатен отпуск извън осигуряване Въпрос на lliillii18 586 видян отпуск, неплатен, осигуряване, без
Изчисляване на отпуск при СИРВ Въпрос на kirilov 783 видян отпуск, СИРВ, коефициент
Здравно осигуряване при неплатен отпуск по чл.167а Въпрос на danielajpetkova 474 видян отпуск, неплатен, осигуряване, чл.167а
прекратяване на ТД по време на неплатен отпуск без стаж Въпрос на Martina 298 видян отпуск, неплатен