Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4427 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1656 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 3210 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 2082 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 2308 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2633 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2629 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5651 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2437 видян кредитно, фактура, КИ
протокол за анулирване на кредитно известие за аванс Въпрос на 160 видян кредитно, аванс, протокол