Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 3615 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1456 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2662 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1827 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 1879 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2072 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2218 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5466 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - п... Въпрос на Росица Цветкова 2173 видян кредитно, фактура, КИ