Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4101 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1564 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2976 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1976 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 2152 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2411 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2468 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5577 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2338 видян кредитно, фактура, КИ
протокол за анулирване на кредитно известие за аванс Въпрос на 38 видян кредитно, аванс, протокол