Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4288 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1609 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 3122 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 2033 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 2248 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2533 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2562 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5626 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2396 видян кредитно, фактура, КИ
протокол за анулирване на кредитно известие за аванс Въпрос на 128 видян кредитно, аванс, протокол