Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 3811 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1487 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2788 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1892 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 1998 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2218 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2313 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5518 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - п... Въпрос на Росица Цветкова 2235 видян кредитно, фактура, КИ