Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 3714 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1470 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2729 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1862 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 1936 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2153 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2273 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5493 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - п... Въпрос на Росица Цветкова 2210 видян кредитно, фактура, КИ