Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 3494 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1436 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2587 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1800 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 1826 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2016 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2188 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5445 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - п... Въпрос на Росица Цветкова 2145 видян кредитно, фактура, КИ