Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 4670 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1692 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 3353 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 2147 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 2419 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2780 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2716 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5689 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - покупка. Въпрос на Росица Цветкова 2501 видян кредитно, фактура, КИ
протокол за анулирване на кредитно известие за аванс Въпрос на 210 видян кредитно, аванс, протокол