Въвеждане на Кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 3947 видян кредитно
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1522 видян кредитно, КИ
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2865 видян кредитно, КИ
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1922 видян кредитно
Съобщения при запис на кредитно известие Въпрос на Плюс Минус 2072 видян кредитно
Кредитно известие и поле Платено Въпрос на Плюс Минус 2309 видян кредитно
Кредитно известие по фактура, платена по банка Въпрос на Плюс Минус 2389 видян кредитно
Неактивен бутон Insert при издаване на Кредитно известие Въпрос на Радка Димитрова 5545 видян кредитно, КИ
Едно кредитно известие, коригиращо повече от една фактура - п... Въпрос на Росица Цветкова 2290 видян кредитно, фактура, КИ