Преотваряне на документа за осчетоводяване на заплатите Въпрос на Плюс Минус 879 видян заплати
Разлика между ведомост за заплати, извеждана от програмата в момента и така... Въпрос на Плюс Минус 1156 видян заплати
Запис за по-късно осчетоводяване на разхода за заплати Въпрос на Плюс Минус 676 видян заплати
Автоматично осигуряване осигуровки Въпрос на Петя Иванова 618 видян осчетоводяване, заплати, ТРЗ,, автоматично
Документ за осчетоводяване на заплати Въпрос на Плюс Минус 1809 видян документ, осчетоводяване, заплати
редактор документи версия 7 Въпрос на ru_dimova 595 видян заплати, версия, 7
шаблони след преинсталация Въпрос на ru_dimova 428 видян заплати, версия, 7
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 247 видян ведомост, заплати