Преотваряне на документа за осчетоводяване на заплатите Въпрос на Плюс Минус 938 видян заплати
Разлика между ведомост за заплати, извеждана от програмата в момента и така... Въпрос на Плюс Минус 1210 видян заплати
Запис за по-късно осчетоводяване на разхода за заплати Въпрос на Плюс Минус 679 видян заплати
Автоматично осигуряване осигуровки Въпрос на Петя Иванова 712 видян осчетоводяване, заплати, ТРЗ,, автоматично
Документ за осчетоводяване на заплати Въпрос на Плюс Минус 2052 видян документ, осчетоводяване, заплати
редактор документи версия 7 Въпрос на ru_dimova 819 видян заплати, версия, 7
шаблони след преинсталация Въпрос на ru_dimova 622 видян заплати, версия, 7
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 344 видян ведомост, заплати
корекция на начислени заплати Въпрос на Петя Иванова 188 видян корекция, заплати