Преотваряне на документа за осчетоводяване на заплатите Въпрос на Плюс Минус 855 видян заплати
Разлика между ведомост за заплати, извеждана от програмата в момента и така... Въпрос на Плюс Минус 1128 видян заплати
Запис за по-късно осчетоводяване на разхода за заплати Въпрос на Плюс Минус 676 видян заплати
Автоматично осигуряване осигуровки Въпрос на Петя Иванова 584 видян осчетоводяване, заплати, ТРЗ,, автоматично
Документ за осчетоводяване на заплати Въпрос на Плюс Минус 1678 видян документ, осчетоводяване, заплати
редактор документи версия 7 Въпрос на ru_dimova 492 видян заплати, версия, 7
шаблони след преинсталация Въпрос на ru_dimova 327 видян заплати, версия, 7
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 162 видян ведомост, заплати