Преотваряне на документа за осчетоводяване на заплатите Въпрос на Плюс Минус 904 видян заплати
Разлика между ведомост за заплати, извеждана от програмата в момента и така... Въпрос на Плюс Минус 1184 видян заплати
Запис за по-късно осчетоводяване на разхода за заплати Въпрос на Плюс Минус 678 видян заплати
Автоматично осигуряване осигуровки Въпрос на Петя Иванова 647 видян осчетоводяване, заплати, ТРЗ,, автоматично
Документ за осчетоводяване на заплати Въпрос на Плюс Минус 1899 видян документ, осчетоводяване, заплати
редактор документи версия 7 Въпрос на ru_dimova 684 видян заплати, версия, 7
шаблони след преинсталация Въпрос на ru_dimova 509 видян заплати, версия, 7
Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 300 видян ведомост, заплати